Ingezonden persbericht


charset="iso-8859-1"

PERSBERICHT

Almere, 10 juni 2002

Niet alleen aantal vrouwelijke dak- en thuislozen groeit

Aanleiding
In de uitzending op zondag 9 juni 2002 van het RKK/KRO-programma Kruispunt is aandacht gegeven aan de toename van het aantal vrouwelijke dak- en thuislozen. Het Leger des Heils is door diverse media benaderd met vragen over de actuele ontwikkelingen in Nederland. Hierbij geeft het Leger des Heils een samenvatting van de cijfers tot en met 2001.

Ontwikkelingen (zie voor meer gegevens de bijlagen) Over de ontwikkelingen in de Maatschappelijke Opvang is het volgende te melden:

Aantal dak- en thuislozen per jaar
Het Leger des Heils heeft in 2001 22.217 dak- en thuislozen geholpen. In 1996 waren dit er nog 7.803.
Van de 22.217 mensen die in 2001 werden geholpen, is ruim 22% (nml. 4.922) vrouw. In 1996 was van de 7.803 geholpen mensen ruim 18 % een vrouw (nml.1.455).

Nieuwe (!) dak- en thuislozen per jaar
Onder de 22.217 dak- en thuislozen die in 2001 door het Leger des Heils werden geholpen, zijn 6.739 mensen die niet eerder een beroep op de hulp van het Leger des Heils deden. Het aantal nieuwe dak- en thuislozen dat bij het Leger des Heils aanklopt om hulp beweegt zich de laatste drie jaar rond de 7.000 mensen per jaar.
Opmerkelijk is dat het aandeel vrouwen onder de 'nieuwkomers' steeg van 24% (nml. 1.084 van de 4.463) in 1996 tot 30% in 2001 (nml. 2.030 van de 6.739). Onder de zwerfjongeren (12 t/m 22-jarigen) is het aandeel meisjes inmiddels opgelopen tot 40% (nml. 530 op een totaal in deze leeftijdscategorie van
1.306).


Relevantie
Het Leger des Heils verricht ongeveer 25% van alle maatschappelijke opvang in Nederland. Het is hiermee op dit terrein de grootste opvangorganisatie in Nederland. Met 90 vestigingen voor Maatschappelijke Opvang heeft het Leger een fijnmazig net van opvangmogelijkheden verspreid over het gehele land. Bovendien is het Leger des Heils in staat de gegevens over alle afdelingen en alle jaren heen, te ontdubbelen. Gegeven de spreiding over Nederland, de aard van de verschillende voorzieningen en de schaalgrootte, geven de cijfers van de organisatie een betrouwbaar beeld van de Nederlandse situatie.

Extrapolatie Leger des Heils gegevens naar geheel Nederland Een aantal mensen die door het Leger des Heils werden opgevangen, zijn mogelijk ook door een andere organisatie opgevangen. Op basis van signalen vanuit de negentig afdelingen voor Maatschappelijke Opvang schat het Leger des Heils dat één op de vier cliënten ook hulp ontvangt of ontvangen heeft, van
een collega-opvangvoorziening.

Het Leger des Heils trekt uit de geëxtrapoleerde gegevens (zie bijlage) de conclusie dat het aantal dak- en thuislozen in Nederland steeg van ruim 23.000 in 1996 tot bijna 67.000 in 2001. Dit is bijna een verdrievoudiging.

Zoekwoorden:

Deel: ' Niet alleen aantal vrouwelijke dak- en thuislozen groeit '
Lees ook