Vlaamse overheid

Minister-president Patrick Dewael is tevreden over het recent bereikte akkoord tussen Renaat Landuyt, Vlaams Minister van Werkgelegenheid en Toerisme, en de sociale partners in het kader van de tewerkstelling in de tuinbouwsector. Dit akkoord bestaat uit een toetsingskader en een ontwerp van arbeidsovereenkomst voor niet EU-onderdanen.

Tijdens de Studiedag Fruitteelt van 17 januari jl. heeft Minister-president Dewael voorgesteld om een oplossing uit te werken voor de tewerkstelling in de fruitteeltsector. Intussen werkte de bevoegde Minister Landuyt dit verder uit.

Net voor het aardbeiseizoen krijgen de fruittelers nu de mogelijkheid om individuele aanvragen in te dienen voor een arbeidsvergunning voor een niet EU-onderdaan. Deze individuele aanvraag is pas mogelijk wanneer de VDAB geen of onvoldoende geschikte arbeidskrachten kan vinden voor de gestelde vacature binnen een periode van 15 werkdagen.
In de tuinbouwsector is dit vaak het geval. Werken in weer en wind tijdens een korte piekperiode, is slechts voor een kleine groep Vlamingen weggelegd.

Door deze regeling komt de Vlaamse regering, binnen de grenzen van haar bevoegdheidspakket werkgelegenheid, maximaal tegemoet aan een grote nood van de tuinbouwers.

De arbeidsvergunningen worden afgeleverd voor een duur van 6 weken, waarvan 4 weken voltijdse tewerkstelling gegarandeerd wordt. Deze procedure is zo kort als mogelijk gehouden: de Administratie Werkgelegenheid zal de aanvragen binnen de 15 werkdagen behandelen en overeenkomstig het toetsingskader dat is afgesproken met de sociale partners.

Uiteraard zijn ook voor deze plukkers de geldende wetgeving, reglementaire bepalingen en CAO's van toepassing en hebben zij recht op een degelijke huisvesting.

De verschillende werkgeversorganisaties hebben zich tegelijkertijd geëngageerd om de telers op het hart te drukken om tijdig hun vacatures te bezorgen aan de VDAB. Vervolgens kunnen de individuele aanvragen voor deze bijzondere arbeidsvergunningen ook tijdig worden aangevraagd.

Het arbeidsintensieve karakter en de buitengewone omstandigheden van de tuinbouwsector, verantwoorden deze gereglementeerde en tijdelijke inzet van niet EU-onderdanen.

(meer informatie: persdienst kabinet Dewael, Martelaarsplein 19, 1000 Brussel, tel. 02/553.29.11)


---

Zoekwoorden:

Deel: ' Niet EU-onderdanen kunnen ingezet worden in Vlaamse tuinbouwsector '
Lees ook