Partij van de Arbeid


Cultureshock-een lagerhuis debat

3 maart 1999

NIET NIX BRENGT 'CULTURESHOCK' NAAR ZAANSTAD

Als gekeken wordt naar het aantal debatten over cultuur dat de laatste tijd wordt georganiseerd, lijkt het wel goed te zitten met de aandacht voor cultuur. Niet Nix vindt het culturele debat echter vastgeroest. Zowel de politiek als de culturele sector blinken uit door behoedzaamheid. Daarom houdt Niet Nix samen met de Tweede-Kamerfractie van de PvdA en de lokale PvdA-afdelingen een aantal cultureshock-debatten waarin de deelnemers worden geprikkeld over de eigen grenzen heen te kijken.

Donderdag 11 maart vindt in cultureel jongerencentrum De Kade, Zuiddijk 911, Zaandam het vierde debat plaats waarin de millenniumbestendigheidvan het cultuurbeleid ter discussie staat. De eerdere debatten in Eindhoven, Middelburg en Leeuwarden waren een groot succes. Niet Nix slaagt erin door gebruik van andere debatvormen nieuwe ideeën te creëren en jongeren te interesseren in maatschappelijke debatten.

Het debat is een variant op het tv-programma Het Lagerhuis. Er komen drie stellingen aan de orde die door debaters worden besproken. De debaters weten vooraf niet of een stelling moet worden verdedigd of aangevallen zodat men gedwongen wordt niet met een 'standaardverhaal' te komen. Nadat een stelling is besproken, is het de beurt aan het publiek om met de debaters in discussie te gaan.

In De Kade worden de volgende stellingen besproken: 1. Cultuureducatie hoort al op de crèche te beginnen 2. Een kunstenaar is vooral ondernemer
3. Subsidie werkt verslavend.
Het debat wordt geleid door Ruud Vreeman, burgemeester van Zaanstad. De debaters zijn Piet de Koning (directeur Zaantheater), Jan-Willem van Kruyssen (Muz theater), Jan de Bruin (Kunstcentrum), Marjet van Zuijlen (Tweede-Kamerlid PvdA), Claudia Ruitenberg (Rotterdamse Kunststichting) en Alain Dankers (Niet Nix). PvdA-Tweede-Kamerlid Judith Belinfante besluit de avond door samen met het publiek een inventarisatie te maken van zaken die in het cultuurbeleid ontbreken. Het draagvlak voor die ideeën zal door middel van een verkiezing worden onderzocht.

Na het debat in Zaanstad zullen de meningen en goede ideeën worden verwerkt in een cultuurpamflet. Dit zal tijdens een slotdebat op 1 mei worden aangeboden aan Rick van der Ploeg, staatssecretaris van Cultuur. Over dit slotdebat ontvangt u te zijner tijd meer informatie.

Voor nadere informatie over debat of pamflet kunt u contact opnemen met Alain Dankers:
020-770 0170
(gab@bib.nl)

Deel: ' Niet Nix brengt 'cultureshock' naar Zaanstad '
Lees ook