Partij van de Arbeid


Cultureshock - een Lagerhuis debat

14 januari 1999 PvdA-voorlichting

NIET NIX HOUDT VIER DEBATTEN OP LOKATIE OVER CULTUUR

In januari, februari en maart 1999 houdt de cultuurwerkgroep van Niet Nix in samenwerking met de Tweede-Kamerfractie van de PvdA en de lokale PvdA-afdelingen een reeks interactieve debatten in Eindhoven, Middelburg, Leeuwarden en Zaanstad over cultuurbeleid in het nieuwe millennium. De werkgroep vindt dat er meer politieke aandacht moet komen voor cultuur en geeft met deze debatten het startschot tot het plaatsen van cultuur op de politieke agenda.

Het eerste debat vindt plaats op zondag 24 januari van 14.00 tot 17.00 uur in Café Berlage, Kleine Berg 16 in Eindhoven. Onder anderen PvdA-Tweede-Kamerlid Judith Belinfante en de Eindhovense wethouder van Cultuur Nico van der Spek zullen deelnemen aan dit debat. Steve Austen, directeur van Felix Meritis, zal als voorzitter optreden.

De drie stellingen die in het debat zullen worden besproken zijn: 1. Cultuureducatie hoort al op de crèche te beginnen 2. Een kunstenaar is vooral ondernemer
3. Subsidie werkt verslavend

De aanwezigen krijgen ruimschoots de gelegenheid om in discussie te gaan met landelijke en lokale kopstukken en opmerkingen en ideeën naar voren te brengen.

Nadat de roadshow voor cultuur ook Middelburg (29 januari), Leeuwarden (8 februari) en Zaanstad (11 maart) heeft aangedaan, zullen de meningen en goede ideeën worden verwerkt in een cultuurpamflet. Dit zal tijdens een slotdebat in april in Amsterdam aan Rick van der Ploeg, staatssecretaris van Cultuur, worden aangeboden.

Niet Nix is een vernieuwingsbeweging binnen de PvdA. Zij is een aantal jaren geleden tot stand gekomen onder leiding van Lennart Booij en Erik van Bruggen.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Alain Dankers 020-770 01 70 (gab@bib.nl)

Deel: ' Niet Nix houdt vier debatten op lokatie over cultuur '
Lees ook