Centrale Raad van Beroep Utrecht

Niet sprake van tweede huishouden naast huishouden in Nederland.
Bron: Centrale Raad van Beroep Utrecht

Datum actualiteit: 28-06-2002

Geschil betreft de vraag of er sprake is van een tweede huishouden van betrokkene naast zijn huishouden in Nederland. De Raad verwijst naar zijn vaste rechtspraak waaruit volgt dat er in het algemeen van uitgegaan dient te worden dat een verzekerde ingevolge de AKW niet meer dan één huishouden heeft. Slechts wanneer dit uit de omstandigheden van het geval ondubbelzinnig blijkt, kan aangenomen worden dat een verzekerde meer dan één huishouden heeft. De Raad is van oordeel dat een zodanige ondubbelzinnige situatie niet aan de orde is, nu niet is gebleken dat betrokkene gedurende de in geschil zijnde kwartalen met enige duurzaamheid feitelijk heeft samengewoond met zijn tweede echtgenote.

Ga naar betreffende uitspraak met nummer: AE4593
(Zie het originele bericht)

Deel: ' Niet sprake van tweede huishouden naast huishouden in Nederland '
Lees ook