Provincie Zuid-Holland

Persbericht

29-07-2002
Advies Provincie Zuid-Holland: niet zwemmen in Dobbeplas wegens blauwwieren

De provincie Zuid-Holland geeft een negatief zwemadvies voor de Dobbeplas bij Nootdorp. Ook voor de Krammer (bij Oude Tonge) en het Volkerak (bij Ooltgensplaat) ontraadt de provincie nog altijd het zwemmen. In het zwemwater van deze drie zwemlocaties komen te veel giftige blauwwieren voor. Blauwwieren kunnen gezondheidsklachten veroorzaken, zoals huidirritatie, maag- en darmklachten, hoofdpijn en koorts.

Controle zwemwater
Elke twee weken controleren de waterkwaliteitsbeheerders en de provincie Zuid-Holland de kwaliteit van het oppervlaktewater. Er wordt gecontroleerd op bacteriën, helderheid en blauwwieren. Als eenmaal blauwwieren in het water voorkomen dan blijven ze naar alle waarschijnlijkheid de komende maanden aanwezig. Pas bij een langdurige koude periode zal het blauwwier weer verdwijnen.

Blauwwieren
Blauwwieren komen in verschillende zwemlocaties voor. Blauwwieren kunnen binnen 12 uur na het zwemmen gezondheidsklachten geven. Deze klachten gaan in de regel vanzelf over, maar het is toch verstandig een arts te raadplegen. Als zich olieachtige drijflagen van blauwwieren voordoen moet u daar niet in het water gaan. De provincie adviseert om zo spoedig mogelijk na het zwemmen te douchen.
Let vooral op kleine kinderen. Zij zijn kwetsbaarder. Omdat zij eerder water inslikken lopen zij sneller een vergiftiging op.

Actuele informatie
Op de provinciale website (www.pzh.nl) en via de zwemwatertelefoon (070 2441 75 50) is de meest actuele informatie over de Zuid-Hollandse zwemlocaties te vinden. De zwemwatertelefoon is op werkdagen te bereiken tussen 08.30 uur en 16.30 uur. De NOS-teletekstpagina 725 bevat ook zwemwaterinformatie, ook over de zwemlocaties in de rest van Nederland.

Zoekwoorden:

Deel: ' Niet zwemmen in Dobbeplas wegens blauwwieren '
Lees ook