Gemeente 's-Hertogenbosch

20-02-2003

Gemeentelijke belastingen

Het college maakt bekend dat zij op 11 februari 2003 een nieuw "aanwijzingsbesluit inlichtingenplicht belastingen" heeft vastgesteld. In dit besluit worden de ambtenaren aangewezen die de bevoegdheid hebben om inlichtingen in te winnen voor de heffing en de invordering van gemeentelijke belastingen.
Dit besluit treedt in werking op 3 maart 2003.

De volledige tekst van het besluit ligt vanaf heden voor iedereen ter inzage bij het Informatiecentrum of kan tegen betaling van de kosten worden opgevraagd. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Belastingen, tel. (073) 615 54 75.

Zoekwoorden:

Deel: ' Nieuw 'aanwijzingsbesluit inlichtingenplicht belastingen' Den Bosch '
Lees ook