Nieuw Basisuurtarief (BUT) voor huisartsen

LHV-nieuwsbericht van 17/03/99.

Als vervolg op de aanpassingen van de huisartsentarieven, eerder dit jaar, heeft de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) een nieuw Basisuurtarief vastgesteld. Dit tarief geldt als een richtlijn bij kortdurende waarnemingen. Het nieuwe BUT bedraagt 61,25, uitgaande van een normpraktijk van 2.350 patiënten en normale praktijkuren en praktijksituatie. Voor afwijkende situaties gelden hiervan afgeleide bedragen. Een compleet overzicht treft u aan onder tarieven, in de LHV-Ledenbrief van april aanstaande en is verkrijgbaar bij het LHV-bureau. Het nieuwe BUT gaat met onmiddellijke ingang in.

© copyright LHV 1999 home . index . email/adres . Artsennet

Zoekwoorden:

Deel: ' Nieuw Basisuurtarief voor huisartsen '
Lees ook