Gemeente Sneek


Bijeenkomst over bedrijfsverzamelgebouw

NIEUW BEDRIJFSVERZAMELGEBOUW WERK EN INKOMEN

In Sneek komt een Bedrijfsverzamelgebouw Werk en Inkomen. De gemeente Sneek, de uitvoeringsinstellingen werknemersverzekeringen (uvi's zoals het GAK, Cadans etc.) en het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI) zijn de belangrijkste initiatiefnemers voor de realisatie van het Bedrijfsverzamelgebouw Werk en Inkomen. Met een Bedrijfsverzamelgebouw Werk en Inkomen willen de organisaties krachten en kwaliteiten van diverse dienstverleners op het vlak van arbeidsbemiddeling, uitkeringsverstrekking, reïntegratie en scholing bundelen. De instanties gaan meer samenwerken. Het Bedrijfsverzamelgebouw Werk en Inkomen moet "the place to be" worden voor allen die iets met werk en inkomen willen.

Het uiteindelijke doel is om (langdurig) werklozen, arbeidsongeschikten, baanveranderaars, herintreders en werkgevers professioneler en klantvriendelijker te kunnen helpen. De zogeheten 1 locatie-gedachte wordt hiermee in Sneek in praktijk gebracht. Ook ligt het in de bedoeling om binnen het Bedrijfsverzamelgebouw met regelmaat banen- en scholingsmarkten of beroepenpresentaties te organiseren. De arbeidsmarkt wordt transparanter gemaakt, waardoor vraag en aanbod beter en sneller bij elkaar kunnen komen. Een ander voordeel is dat de uitkeringsafhankelijkheid minder wordt.

Momenteel zijn de instellingen nog volop in bespreking over de uiteindelijke vorm en realisatie van het Bedrijfsverzamelgebouw. Wat de locatie betreft hebben de organisaties nog geen definitieve keuze gemaakt, maar de gedachten gaan uit naar het huidige Arbeidsbureau aan de dr. Obe Postmastraat of een pand in het centrum van Sneek. De definitieve keuze hangt onder meer samen met de belangstelling van andere partijen voor participatie in het Bedrijfsverzamelgebouw zoals uitzendbureaus, Regionaal Opleidings Centrum (ROC), Kamer van Koophandel, reïntegratie-bedrijven etc. Kortom, die instanties en bedrijven die voor de burgers een meerwaarde hebben in deze winkelformule.

Op 2 oktober 2001 om 16.00 uur worden de marktpartijen, organisaties en instellingen die interesse hebben in het Bedrijfsverzamelgebouw Werk en Inkomen geïnformeerd over de ambities. Hen wordt dan ook gevraagd mee te denken over de invulling van de formule. De openbare bijeenkomst wordt georganiseerd door de gemeente Sneek en vindt plaats in De Stolp, Smidsstraat 6 in Sneek.

Deel: ' Nieuw bedrijfsverzamelgebouw werk en inkomen gemeente Sneek '
Lees ook