Gemeente Leeuwarden

Nieuw beleid gehandicaptenparkeerkaarten ¦ Afsluiting Lorentzkade voor vrachtverkeer ¦ College staat achter Mercurius ¦ Inspraak over aanblik Tusken Moark en Ie ¦ Investeringen in onderwijshuisvesting ¦ Inbewaringstelling psychiatrische patienten Nieuw beleid gehandicaptenparkeerkaarten

Vanaf 1 oktober zijn de regels van uitgifte en verlenging van de nieuwe gehandicaptenparkeerkaart strenger geworden. De gehandicaptenparkeerkaart (voorheen invalidenparkeerkaart) is beter beveiligd tegen namaak en misbruik door onder andere het aanbrengen van een pasfoto en een uniek nummer. Door deze maatregelen wordt de kaart duurder. De nieuwe procedure is afgestemd op de Europese richtlijnen. Dat betekent dat de parkeerkaart ook in andere landen van de Europese Unie gebruikt worden. De invoering van deze procedure is meteen aangegrepen om de voorwaarden voor het toekennen van individuele gehandicaptenparkeerplaatsen duidelijker te maken.

Deel: ' Nieuw beleid gehandicaptenparkeerkaarten Leeuwarden '
Lees ook