Agalev (Vlaanderen)

P e r s m e d e d e l i n g

SP anders?
Of hoe een legertje kiezers er alvast anders over beslist...


Vorige week maandag kwam de SP met haar nieuwe naam voor de dag. Vanaf nu zal de partij het dan ook anders aanpakken. Nieuwe mensen, nieuwe thema's, allianties, openheid... . En in de intentieverklaring van Patrick Janssens lezen we letterlijk: "De nieuwe naam drukt dus onze vastberadenheid uit om op een andere manier aan politiek te doen."

Groot is dan ook onze verbazing wanneer we de berichten rond de kazerne van Sijsele lezen.

Op 4 september blijkt dat de kazernes in Ieper en Sijsele, in tegenstelling tot vorige berichten, toch behouden zullen kunnen worden. In de pers wordt een kanttekening gemaakt bij de keuze van de kazernes: federale en regionale evenwichten moesten gerespecteerd worden, er zou zelfs politieke druk mee gemoeid zijn. Vande Lanotte en Landuyt worden genoemd. Hoewel communautaire evenwichten niet altijd tot de meest efficiënte oplossing leiden, kunnen we er in gevoelige cases begrip voor opbrengen. De politieke druk schrijven we in eerste instantie toe aan een zeker 'historisch analogiedenken' van de journalisten in kwestie... .

Dus zijn we bijzonder verbaasd als we vandaag de reacties van de betrokken ministers te lezen krijgen. Het blijkt inderdaad een persoonlijke interventie van de twee 'excellenties' te zijn die Sijsele gered heeft. Een brief naar de militairen van de veelbesproken kazerne moet dit bevestigen. Is dit de nieuwe manier van politiek bedrijven zoals Janssens die zich voorstelt? De ministers zien er echter geen graten in: "We hadden vooraf beloofd dat we de mensen op de hoogte zouden houden. Vergeet niet dat het voortbestaan van de kazernes een veelbesproken thema was. Met ook petities gericht aan politici."

Petities. En dat is natuurlijk waar ze voor gezwicht zijn. Vele politici proberen zulke dingen goed te praten onder de term dienstbetoon. Om deze interventie van spa-architect Vande Lanotte en minister Landuyt te duiden klinkt dienstbetoon naar ons gevoel te afgeborsteld. We vinden het puur stemmenfetisjisme. Het is dorpspolitiek in de Wetstraat.

SP anders? De hoerastemming rond de nieuwe naam en het nieuwe project, kan plaats maken voor een alvast gemiste start. Wie goed bestuur afzweert voor een legertje stemmen, kan nog zoveel mooie praatjes verkopen, maar blijkt geen sociaal progressief alternatief te zijn. Wij denken meer en meer terug aan de verhaaltjes uit onze kindertijd, met die wolf in schaapsvacht... .

Namens Jong Agalev,
Tom Caals
Woorvoerder Jong Agalev
0486/50.16.91

Agalev Persdienst
Paskal Deboosere, persverantwoordelijke
Brialmontstraat 23, 1210 Brussel
tel (02)219 19 19 fax (02)223 10 90
gsm 0496 567 569
e-mail pers@agalev.be


Agalev via InterNet
e-mail persdienst: pers@agalev.be
agalev homepage : http://www.agalev.be/
persteksten : http://www.agalev.be/pers/

Deel: ' Nieuw beleid van SP anders '
Lees ook