HE


3 februari 1999
Nummer: 99.12

Nieuw beleidsplan opgesteld voor Conservatorium Enschede

Reeds geruime tijd worden de kunstvakopleidingen in Nederland geconfronteerd met door de overheid opgelegde bezuinigingen en beleidswijzigingen. Als gevolg daarvan verkeert menige opleiding in een kwetsbare financiële positie.
Het College van Bestuur van de Hogeschool Enschede heeft in verband met deze ontwikkelingen voor het Conservatorium Enschede een beleidsplan opgesteld. Het beleid dat daarin wordt aangegeven kent een drietal hoofdelementen:

* intensieve samenwerking met Conservatoria te Munster, Zwolle en Arnhem;

* uitbouw van de positie van Enschede muziekstad door versterking van de samenwerking met de aanwezige muziekinstellingen (Orkest van het Oosten, Nationale Reisopera, Muziekcentrum, Twentse Schouwburg, Muziekscholen).

* Financiële gezondmaking van het Conservatorium, onder andere door bezuiniging op de personele en materiële uitgaven en door verhoging van de inkomsten uit contractactiviteiten.

Met de vakcentrales in het CAO-overleg is onlangs een akkoord bereikt over een bezuiniging op de personele uitgaven van 810.000. Dit heeft tot gevolg dat de formatie-omvang de komende tijd met circa zeven volledige functies zal worden teruggebracht. In overleg met de betrokken personeelsleden wordt gezocht naar mogelijkheden van herplaatsing in functies binnen of buiten de Hogeschool. De internationale positie van het Conservatorium wordt verder versterkt door uitbreiding van de samenwerking met de CHAIN-partners; een hecht samenwerkingsverband van 19 Europese Conservatoria, waarvan het Conservatorium Enschede deel uitmaakt.
De uitvoering van het genoemde beleidsplan moet het Conservatorium in staat stellen ook in de toekomst op kwalitatief hoog niveau in deze internationale samenwerking te participeren.

laatste wijziging gemaakt op: 09-02-99

Deel: ' Nieuw beleidsplan voor Conservatorium Enschede '
Lees ook