Ministerie van VWS

Nieuw beroep in de zorg: VIG-ger

Viggers. Zo wordt een nieuwe groep werkers in de gezondheidszorg genoemd. Een groep van 23 medewerkers van verzorgingstehuizen kreeg begin februari in het Limburgse Valkenburg het diploma Verzorgende in de Individuele Gezondheidszorg. Het is een wettelijk beschermde titel, volgens artikel 34 van de Wet BIG.

In tegenstelling tot de traditionele opleiding tot verzorgende bevat de opleiding Verzorgende IG (VIG) verplegende elementen. Net als de verzorgende is de vigger breed gekwalificeerd en daarmee flexibel inzetbaar in een groot aantal werkvelden binnen de zorgsector. De schotten tussen de verschillende zorggebieden vallen steeds meer weg en dat heeft consequenties voor de mensen die hier werkzaam zijn. Het wordt steeds minder noodzakelijk dat zij een specifieke opleiding volgen die slechts gericht is op één zorggebied.
Dat viggers ook breed inzetbaar zijn, heeft niet alleen voor hen zelf een voordeel, maar ook voor de arbeidsmarkt, waar momenteel krapte heerst. Het ministerie van VWS heeft het voornemen om het opleidingsaanbod voor verplegenden en verzorgenden nieuw leven in te blazen, zodat er flexibeler kan worden ingespeeld op de personeelsbehoefte. De opleiding tot vigger is daar een mooie voorloper van. Naast verkorte opleidingen wordt bijvoorbeeld gedacht aan alternatieve leerroutes en het behalen van deelkwalificaties. Verantwoordelijken voor de zorg en opleiders uit zorg- en onderwijsinstellingen gaan zich hier samen over buigen.

Het bovenstaande artikel is gepubliceerd in VWS Bulletin, nummer 3 van 10 maart 2000

Deel: ' Nieuw beroep in de zorg VIG-ger '
Lees ook