Gemeente Loenen aan de Vecht


Nieuwsberichten

24-07-2002
Nieuw bestemmingsplan Landelijk Gebied

Enkele jaren geleden zijn de voorbereidingen opgestart om te komen tot een nieuw bestemmingsplan voor het gehele buitengebied van zowel de gemeente Loenen als van de gemeente Abcoude.
De inspraakmogelijkheid op het voorontwerp van dit bestemmingsplan Landelijk Gebied en de verwerking van de reacties is al enige tijd afgerond. Ook het vereiste vooroverleg met de diverse instanties heeft inmiddels plaatsgevonden.
Ter afronding van de voorbereiding is het plan vorig jaar voorgelegd aan de Provinciale Planologische Commissie (PPC) van de provincie Utrecht.

Inmiddels is het advies van deze Provinciale Planologische Commissie ontvangen. Hierin heeft zij aangegeven dat in beginsel wordt ingestemd met het voorontwerp -bestemmingsplan en heeft zij enkele opmerkingen geplaatst. Momenteel wordt bekeken in hoeverre het voorontwerp - bestemmingsplan dient te worden aangepast aan deze opmerkingen. Daarnaast wordt het plan ook op een aantal punten geactualiseerd. De aanpassingen en de hiervoor benodigde werkzaamheden zullen de nodige tijd in beslag nemen. Gestreefd wordt het nieuwe bestemmingsplan Landelijk Gebied na de zomervakantie in ontwerp vast te stellen. Het ontwerp - bestemmingsplan zal vervolgens in het najaar ter visie worden gelegd. Hierna stelt de raad het bestemmingsplan naar verwachting begin 2003 vast en wordt het plan ten slotte voor goedkeuring voorgelegd aan Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht.

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met Astrid Tool 0294-236220

Zoekwoorden:

Deel: ' Nieuw bestemmingsplan Landelijk Gebied Loenen ad Vecht '
Lees ook