Gemeente Delfzijl


INFORMATIE

31-08-1999

Nieuw bestemmingsplan voor Spijk

In het begin van de jaren negentig is Spijk aangewezen als beschermd dorpsgezicht. In verband daarmee dient een nieuw bestemmingsplan voor het gebied te worden gemaakt.

Verder is het nu nog geldend bestemmingsplan voor het dorp verouderd en biedt onvoldoende mogelijkheden om adequaat in te kunnen spelen op nieuwe ontwikkelingen. Ook is het gewenst om de in het verleden reeds doorgevoerde veranderingen in het ruimtelijk plan te actualiseren. Een nieuw bestemmingsplan biedt de juridische basis voor al deze ontwikkelingen.

De opzet van het bestemmingsplan is met een relatief beperkt aantal bestemmingen zo praktisch mogelijk gehouden. Alleen het als beschermd dorpsgezicht aangewezen gedeelte is nader gedetailleerd en van striktere voorschriften voorzien.

Binnenkort wordt het ontwerp voor het nieuwe bestemmingsplan Spijk openbaar gemaakt ten behoeve van een inspraakprocedure. Het is de bedoeling dat de bevolking van het dorp in ruime mate kennis kan nemen van het plan en desgewenst een zienswijze naar voren kan brengen. De vorm waarin inspraak wordt gegeven zal vroegtijdig bekendgemaakt worden gemaakt.

Nadere inlichtingen over dit bericht verstrekt de heer C. Zwarts, telefoon 0596- 639926.

Deel: ' Nieuw bestemmingsplan voor Spijk '
Lees ook