Gemeente Smallingerland

Nieuw bewonersonderzoek binnenkort van start (5-9-01)

In heel Smallingerland wordt in de tweede helft van september een schriftelijk bewonersonderzoek gehouden. Het onderzoek gaat onder meer over de leefbaarheid, veiligheid en voorzieningen in de gemeente en de waardering van de gemeentelijke diensten. In totaal worden 3000 huishoudens aangeschreven. De uitkomsten van het onderzoek kunnen een belangrijke aanvulling zijn op de statistische gegevens die we over wijken en dorpen beschikbaar hebben. Alle gegevens komen samen in de wijkatlas. Het is ook van belang inzicht te krijgen in de beleving van leefbaarheid in de verschillende wijken en dorpen. In de beleidsvorming kunnen we ons voordeel daarmee doen. Voor een deel wordt het onderzoek nog opgesplitst: in verband met de herstructureringsplannen voor de wijk Noord-Oost krijgen de mensen in die wijk nog specifieke vragen over de eigen woonomgeving en hun woonwensen.
De resultaten van het bewonersonderzoek worden in november verwacht. Het laatste (telefonisch) gehouden bewonersonderzoek dateert van 1999.

Deel: ' Nieuw bewonersonderzoek Smallingerland '
Lees ook