Nieuw boek pleit voor krachtige maar beter functionerende provincies


Johan Remkes neemt 15 februari eerste exemplaar in ontvangst

Nieuwegein, 20120208 -- Op 15 februari a.s. wordt het eerste exemplaar van het nieuwe boek ‘Provincies van binnen en van buiten’ aangeboden aan de heer J.W. Remkes, Commissaris van de Koningin in Noord-Holland en voorzitter van het Interprovinciaal Overleg (IPO). Met dit boek bieden Arno Seinstra en Herman Sietsma een overzicht van de historie en de actuele stand van zaken in deze soms ‘vergeten’ bestuurslaag. Ook geven zij een duidelijke visie op de plaats en de kracht van de provincie in de toekomst: Provincies moeten blijven bestaan, maar ze kunnen en moeten wel beter gaan functioneren.

Er kan krachtiger worden bestuurd, meer onderling worden samengewerkt en ook kunnen provincies intern nog veel verbeteren. De auteurs doen aanbevelingen voor een krachtige toekomst:

  1. versterking van regionale kracht door krachtige interprovinciale samenwerking

  2. beëindiging van de bestuurlijke drukte

  3. investering in interne verbeteringen binnen provincies


De auteurs zien twee mogelijke toekomstvarianten: 1) provincies blijven bestaan zoals zij nu zijn maar gaan veel beter functioneren en veel meer onderling samenwerken of 2) er komen veel minder provincies in Nederland.

Over de auteurs
Drs. Herman Sietsma MPA (1953) heeft een veertigjarige ervaring in het openbaar bestuur, waarvan meest recent tien jaar als provinciesecretaris/algemeen directeur van Utrecht. Momenteel is hij als bestuurlijk adviseur/interim-manager verbonden aan de samenwerkende Vlaamse en Nederlandse provincies.

Drs. Arno Seinstra (1970) is bestuurskundige en deed als extern adviseur de afgelopen tien jaar ruim tweehonderd organisatieadviesopdrachten voor en bij provincies. Hij begeleidde grootschalige reorganisaties, strategietrajecten, doorlichtingen en deed vele onderzoeken naar het functioneren van provincies. Hij is mede-oprichter en eigenaar van het adviesbureau SeinstravandeLaar.

Korte inhoudsopgave Provincies van binnen en van buiten

1. De geschiedenis van de provincies

2. De provincie en de regio

3. Denken over de toekomst van provincies

4. Provincies In Control

5. Provinciale organisatie van 2011 naar 2020

6. Kwaliteit van het provinciaal bestuur

7. Provincies in ontwikkeling naar 2020

Provincies van binnen en van buiten
Herman Sietsma en Arno Seinstra
254 pagina’s, isbn 9789079263134, prijs € 29,95
Verschijnt 15 februari 2012 bij Uitgeverij Réunion

www.uitgeverijreunion.nl


Deel: ' Nieuw boek pleit voor krachtige maar beter functionerende provincies '
Lees ook