CBS

Centraal Bureau voor de Statistiek

Mededeling
PB01-160
19 juli 2001
13.00 uur Nederland een eeuw geleden geteld

Hoe zag de Nederlandse samenleving er rond 1900 uit? Het land telde toen nog maar vijf miljoen inwoners tegenover thans zestien miljoen. De gemiddelde levensduur van mannen en vrouwen lag toen tegen de vijftig jaar en nu tegen de tachtig. Dit zijn enkele van de feiten en getallen uit Nederland een eeuw geleden geteld: een terugblik op de samenleving rond 1900. Dit boek is het resultaat van een samenwerking tussen het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Nederlands Instituut voor Wetenschappelijke Informatiediensten (NIWI) van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW).
Allerlei kenmerken van de Nederlandse bevolking, zoals geboorte en sterfte, kindertal, de wijze van samenwonen, huwelijksvruchtbaarheid, grootte van het gezin, het aantal vreemdelingen, emigratie en immigratie, worden beschreven aan de hand van de volkstelling van 1899. Onderzoekers van diverse universiteiten en wetenschappelijke instituten hebben een bijdrage aan Nederland een eeuw geleden geteld geleverd.

Ook de godsdienstige polarisatie, de sociale structuur met zijn ver- schillende geledingen, de ontwikkeling van de werkgelegenheid, de economische modernisering en de sterke regionale verschillen komen in het boek aan de orde. Zo was rond 1900 meer dan dertig procent van de beroepsbevolking werkzaam in de agrarische sector tegenover een eeuw later ongeveer vier procent. De industrie en diensten namen ieder eveneens een derde van de werkgelegenheid voor hun rekening. Nederland een eeuw geleden geteld is mede mogelijk gemaakt door CBS-Persdienst een publicatiesubsidie van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Postbus 4000
2270 JM Voorburg De databestanden van de Volkstelling 1899 zijn samengesteld door het tel. (070) 337 58 16
fax (070) 337 59 71 CBS en het NIWI-KNAW. De reeksen zijn beschikbaar op cd-rom en op E-mail: internet: www.volkstelling.nl en www.cbs.nl. persdienst@cbs.nl

Het CBS
is een dienst van
het Ministerie van
Economische Zaken

CBS Persbericht PB01-160 pagina 1 van 2
Deel: ' Nieuw boek van het CBS 'Nederland een eeuw geleden geteld' '
Lees ook