NIBUD Persbericht


P E R S B E R I C H T

3 maart 2000

Op jezelf ... en je financiën

Een nieuw boekje voor jongeren over omgaan met geld

Het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (NIBUD) heeft een nieuwe brochure uitgegeven voor jongeren die zelfstandig willen gaan wonen: Op jezelf... en je financiën.

Het in eenvoudige taal geschreven 'Op jezelf ... en je financiën' staat boordevol praktische informatie over geldzaken. Dit boekje voorziet duidelijk in een behoefte. Niet alleen krijgt het NIBUD veel verzoeken om informatie over dit onderwerp, uit onderzoek blijkt ook dat er een grote groep jongeren is, die momenteel met financiële problemen kampt. Op jezelf ... en je financiën is een echt ' doe-boekje '. Met de informatie, de tips en de doorverwijsadressen - al dan niet op Internet - kunnen jongeren direct zelf aan de slag om hun geldzaken te regelen.

Geldzaken goed regelen gaat niet altijd vanzelf Jongeren die een uitkering of een betaalde baan hebben en nog bij hun ouders wonen, hebben vaak een ruim vrij besteedbaar inkomen. Veel ouders vragen geen kostgeld, of een laag bedrag, waardoor er behoorlijk wat overblijft voor 'leuke' dingen'. Deze bestedingsruimte daalt enorm op het moment dat ze uit huis gaan omdat er dan ineens veel meer rekeningen betaald moeten worden. Rekeningen waar je eerst niet mee te maken had. Het valt dan niet mee om je direct aan de nieuwe financiële situatie aan te passen. Dat kan behoorlijk mis lopen. Uit een onderzoek van het Ministerie van Sociale zaken en Werkgelegenheid (januari 1999) blijkt dat ruim 16% van de groep jongeren onder de vijfentwintig jaar risicovolle schulden heeft, waarvan een kwart inmiddels bekend is bij officiële schuldhulpverleningsinstanties. Dit percentage ligt beduidend hoger dan in de oudere leeftijdscategoriën.

De uitgaven van Michiel, Margot en Daan en Ester Op jezelf ... en je financiën staat uiteraard boordevol praktische informatie. Centraal staan de financiën van Michiel die op kamers woont, Margot die net terug is van een reis door Australië en Daan en Ester die nog maar net samenwonen. Alle bekende en minder bekende uitgaven waar zij mee te maken hebben wordt kort en bondig besproken: van de huur tot de telefoonrekening, van verzekeringen tot gemeentelijke heffingen, alle verplichte uitgaven passeren de revue. Hoe zitten de gemeentelijke heffingen in elkaar? Wat spreek je af met je huisbaas? Wanneer moet je je particulier tegen ziektekosten verzekeren en hoe vraag je huursubsidie aan? Het komt allemaal aan bod. Verder wordt uitgelegd hoe je geld opzij kunt zetten voor grote uitgaven, zoals meubels, een nieuwe auto, kleding en vakantie. En uiteraard ontbreken ook de dagelijkse boodschappen niet.

opjezelf.jpg

Overzicht houden

Alle uitgaven van Michiel, Margot en Daan en Ester zijn terug te vinden in handige schema's: een jaaroverzicht en een gemiddelde maandbegroting. Dat zijn ook meteen de hulpmiddelen om overzicht te krijgen. Kom je uit met je geld? Wanneer moeten de rekeningen betaald worden? Moet er bezuinigd worden, en zo ja waarop? Uiteraard wordt precies uitgelegd hoe dit allemaal in zijn werk gaat.

Als je gaat samenwonen

Aan de hand van de situatie van Daan en Ester wordt uitgelegd hoe de gezamenlijke uitgaven onderling kunnen worden verrekend. Hiervoor wordt een aantal praktische methoden aan de hand gedaan. Ook wordt duidelijk gemaakt hoe je er samen voor kunt zorgen dat alle - al dan niet gezamenlijke - rekeningen op tijd worden betaald.


Prijs en bestelwijze

De brochure omvat 38 pagina's. "Op jezelf ... en je financiën" kost ƒ 22,50 per stuk (dit is inclusief de verzendkosten). Het is te bestellen door dit bedrag over te maken op giro 368700 ten name van het NIBUD in Utrecht onder vermelding van bestelcode C10. Meer informatie over de publicaties van het NIBUD is te vinden op Internetsite: www.nibud.nl.

Informatie over het NIBUD

Het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting geeft voorlichting over geldzaken van particulieren, zowel aan consumenten zelf als aan professionals die in hun werk met de financiën van particuliere huishoudens te maken hebben. Tevens doet het NIBUD veelvuldig onderzoek op dit gebied. Verder verzorgt het NIBUD diverse trainingen over omgaan met geld.

Deel: ' Nieuw boekje voor jongeren over omgaan met geld '
Lees ook