Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Nieuw centrum voor gezondheidsonderzoek na rampen

Het nieuwe Centrum voor Gezondheidsonderzoek bij Rampen gaat bij grote ongevallen en rampen direct onderzoeken of er schade is voor de volksgezondheid.

Dergelijk onderzoek is nodig om te bepalen welke zorg de mensen die direct bij de ramp betrokken waren, nodig hebben. Na de Bijlmerramp en de vuurwerkramp in Enschede kwam dat onderzoek te laat op gang. Het nieuwe centrum, dat staatssecretaris Ross vanochtend opende bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) in Bilthoven, moet hier verandering in brengen. Veel mensen die zijn betrokken bij een ramp, krijgen later klachten en willen die onderzocht zien. Ook hiervoor kan de hulp van het centrum worden ingeroepen.

Voor dit jaar stelt Ross een half miljoen euro beschikbaar voor de verdere ontwikkeling van het centrum. Ook voor de jaren daarna zegde zij extra geld toe.

Tijdens de opening benadrukte de staatssecretaris de noodzaak van samenwerking met andere organisaties. Met name de stichting Impact kan volgens haar worden beschouwd als tweede pijler waarop het beleid steunt. Deze instelling verzorgt de psychosociale hulpverlening na rampen.

Centrum voor Gezondheidsonderzoek bij Rampen
1.
Centrum voor Gezondheidsonderzoek bij Rampen
Externe link, 13-2-2003

Gezondheidsonderzoek bij grootschalige rampen
2.
Gezondheidsonderzoek bij grootschalige rampen
Kamerstuk, 20-1-2003

Om het kamerstuk op te halen: Zie het origineel http://www.minvws.nl/document...er=393&page=19155 .

Deel: ' Nieuw centrum voor gezondheidsonderzoek na rampen '
Lees ook