Gemeente Doetinchem

Nieuw coffeeshopbeleid

De burgemeester heeft op 28 augustus 2001 het nieuwe coffeeshopbeleid van de gemeente Doetinchem vastgesteld. In de beleidsnota wordt een beeld geschetst van de softdrugsmarkt in Doetinchem en worden de doelstellingen van het coffeeshopbeleid bekend gemaakt.

Daarnaast zijn vestigingseisen, exploitatie-eisen en andere voorwaarden opgenomen, coffeeshops dienen aan deze voorwaarden te voldoen om voor een gedoogbeschikking in aanmerking te kunnen komen. In het nieuwe coffeeshopbeleid komen verder nog het juridisch instrumentarium en de handhaving aan de orde.

Zoekwoorden:

Deel: ' Nieuw coffeeshopbeleid in Doetinchem '
Lees ook