Gemeente Delfzijl


PERSBERICHT VAN HET CDA, GROENLINKS, GPV/RPF EN VVD IN DELFZIJL

05-01-1999

Nieuw college Delfzijl

Jan Huisman (CDA) en Hink Ketting (GroenLinks) zijn de twee kandidaat-wethouders die zullen worden voorgedragen aan de gemeenteraad van Delfzijl. Jan Huisman (49) legt zijn functie bij het GAK als sociaal rechercheur neer. Hink Ketting stopt met zijn pas verworven baan als hoofd opvang bij het asielzoekerscentrum in Ten Boer.

Het college zal verder bestaan uit de zittende wethouders, Janneke Snijder (VVD) en Jan Harms (CDA) en de burgemeester, drs. Ed Haaksman, bijgestaan door de gemeentesecretaris Jan Scheltens. De vorming van een deels nieuw college was noodzakelijk, omdat wethouder Jan Menninga (PvdA) aftrad nadat een motie van wantrouwen tegen hem was ingediend. Zijn partijgenoot wethouder Dick Doornbos stapte uit solidariteit ook op.

Het nieuwe college kan in de raad, waar 23 stemmen kunnen worden uitgebracht, minimaal rekenen op de steun van het CDA met vijf zetels, de VVD met vier zetels, GroenLinks en GPV/RPF met elk één zetel. De SP, die twee zetels in de raad heeft, zal het college gedoogsteun geven. Deze partij was ook betrokken bij het opstellen van het collegeprogramma. D66, één zetel, wil zich onafhankelijk opstellen. De PvdA gaat in de oppositie, de partij heeft negen zetels in de raad.

De collegepartijen hebben alle vertrouwen in de samenwerking. De nieuwe wethouders gaan, evenals hun voorgangers, fulltime voor de gemeente aan de slag.

De wethouders zullen tijdens de extra raadsvergadering van 18-01-1999 worden benoemd De eerste collegevergadering vindt plaats op 19-01-1999. In die vergadering zal naar verwachting het nieuwe collegeprogramma worden vastgesteld en zal de definitieve portefeuilleverdeling aan de orde komen. Het collegeprogramma wordt in de raadsvergadering van 28-01-1999 aan de gemeenteraad ter goedkeuring aangeboden.

Nadere inlichtingen over dit bericht verstrekt de heer J. Smid, fractievoorzitter van het CDA,

telefoon 0596 –633322 of Marjon Edzes 0596 – 639319/06-22388522.

C.V. Jan Huisman

Jan Huisman is geboren op 20 september 1949 in Meppel.

Vanaf zijn zesde jaar woont hij – met een korte onderbreking – in Delfzijl, momenteel aan de Menno van Coehoornsingel 6.

De heer Huisman is gehuwd en heeft twee kinderen.

De laatste 17 jaar is hij werkzaam bij het Gemeentelijk Administratie Kantoor te Groningen.

Hij is lid van het CDA, voorzitter van de commissie Welzijn en bestuurlijk ook sinds ongeveer 6 jaar actief als voorzitter van de Kerkenraad van de Gereformeerde Kerken te Delfzijl.

C.V. Hink Ketting

Hindrik Bonno George Ketting is geboren op 8 oktober 1959 in Farmsum.

Hij is altijd woonachtig in Delfzijl geweest, momenteel aan Op de Wierde 7 te Farmsum.

De heer Ketting is gehuwd en heeft 1 dochter.

Zijn studie heeft hij aan de Sociale Academie (sociaal cultureel werk) afgerond en hij is momenteel werkzaam bij het COA in Ten Boer in het asielzoekerscentrum.

Sinds de oprichting is hij lid van GroenLinks en tot op heden fractievoorzitter in de raad van Delfzijl.

Deel: ' Nieuw college Delfzijl '
Lees ook