Gemeente Leiden

Het nieuwe college van Leiden

Sinds afgelopen dinsdag heeft Leiden een kersvers college. De gemeenteraad koos uit haar midden twee nieuwe wethouders: de VVD-ers Melanie Schultz van Haegen en Berry Vos. Met komst van de nieuwe coalitiepartner zijn ook de portefeuilles en het collegeprogramma enigszins aangepast.

De vervanging was nodig vanwege het vertrek van wethouder Kruijt. In de nieuwe opstelling nemen twee leden van de VVD de plaats in van het vertrokken CDA-lid. De wethouders presenteren hun afspraken voor de toekomst in de nota 'Continuïteit en nieuw elan'. Daarin toont het college de wil om op de ingeslagen weg door te gaan. Nieuw is een grotere nadruk op economische ontwikkeling. De portefeuilleverdeling luidt nu als volgt.

J.K.T. Postma, burgemeester

* Algemene Zaken

* Openbare Orde en Veiligheid

Tjeerd van Rij (PvdA), loco-burgemeester

* Ruimtelijke Ordening

* Wonen

* Verkeer en Vervoer

* Bestuurlijke en Juridische Zaken

* Regionale Zaken

Melanie Schultz van Haegen (VVD), wethouder

* Economische zaken

* Grondzaken

* Parkeren

* Toerisme

* Promotie

* Communicatie

Jan Laurier (GroenLinks), wijkwethouder stadsdeel Noord
* Werkgelegenheid

* Sociale zaken

* Stadsbank

* Wijkbeheer

* Afval

* Internationale solidariteit

Alexander Pechtold (D66), wijkwethouder stadsdeel Zuid
* Milieu

* Grotestedenbeleid

* Sport en recreatie

* Cultuur

* Monumenten

* Vernieuwend besturen

Hans Baaijens (PvdA), wijkwethouder stadsdeel West
* Onderwijsbeleid

* Zorg

* Welzijn

* Personeel en Organisatie

* Emancipatie

Berry Vos (VVD), wijkwethouder stadsdeel Midden
* Financiën en automatisering

* Veiligheidsbeleid

* Waterbeheer

* Gemeentelijke gebouwen

* Bestuur openbaar onderwijs

* Onderzoek en statistiek

* Straatnamen

Deel: ' Nieuw college gemeente Leiden '
Lees ook