Provincie Drenthe


Zes gedeputeerden voor vijf portefeuilles
Nieuw college van gedeputeerde staten in Drenthe

Assen, 1 april 1999
Persberichtnummer 99-076Onderhandelaars van PvdA, VVD en CDA zijn het vanavond eens geworden over de samenstelling van het nieuwe college van gedeputeerde staten en over de verdeling van de portefeuilles. De PvdA krijgt drie dagelijkse bestuurders, de VVD twee en het CDA één. Omdat het aantal portefeuilles - evenals in de afgelopen bestuursperiode - vijf is, krijgen PvdA en VVD elk een gedeputeerde met een deeltijdbaan van 50%.
Tijdens de onderhandelingen is het idee op tafel gelegd om parttime gedeputeerden in het college één stem te geven en fulltimers twee. Op grond van de provinciewet blijkt dit evenwel niet mogelijk te zijn. Elk lid van gedeputeerde staten heeft één stem. Het nieuwe dagelijks bestuur van de provincie Drenthe bestaat voor de helft uit vrouwen en voor de andere helft uit mannen.

De verdeling van de portefeuilles is als volgt:
* Henk Weggemans (55) PvdA


* economie, dagelijks bestuur Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN)

* arbeidsmarkt

* regiovisie Zuid-Drenthe - Noord-Overijssel
* financiën

* toezicht gemeentefinanciën

* personeel en organisatie

* emancipatie


* Ali Edelenbosch (51) PvdA


* natuur en landschap

* ontgrondingen

* plattelandsontwikkeling/gebiedenbeleid

* landbouw

* landinrichting


* Margriet Brink-Massier (46) PvdA (50%)


* cultuur

* sport en onderwijs

* welzijn


* Drs. Sipke B. Swierstra (47) VVD


* waarnemend Commissaris van de Koningin

* bestuurszaken

* dagelijks bestuurslid Samenwerkingsverband Noord-Nederland en Interprovinciaal Overleg

* Europa

* verkeer en vervoer

* wegen en kanalen

* water


* Johan Dijks (56) VVD (50%)


* milieu

* energie

* toerisme en recreatie

* facilitaire zaken


* Greetje de Vries-Leggedoor (43) CDA


* ruimtelijke ordening

* volkshuisvesting en Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing
* regiovisie Groningen - Assen

* zorg en maatschappelijke participatie

De Commissaris van de Koningin, Relus ter Beek, is verantwoordelijk voor de wettelijke taken en de communicatie.Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Sjoerd Dijkstra, hoofd van de Stafgroep Communicatie van de provincie, telefoonnummer (0592) 365262, privé (0592) 408663 of 06 - 22245436 E-mail: communicatie@drenthe.nl

Deel: ' Nieuw college van Gedeputeerde Staten in Drenthe '
Lees ook