Gemeente Weert

25 september 2001
NIEUW CONTRACT VOOR INZAMELING OUD PAPIER WORDT ONDERTEKEND

De gemeente, de papierhandelaren Wiermans, Kraus en van der Aa, en 28 Weerter verenigingen tekenen op donderdag 27 september om 17.30 uur een nieuwe overeenkomst voor de inzameling van oud papier in Weert. Belangrijk voordeel van dit contract ten opzichte van de oude situatie is de verhoging van de garantieprijs voor de verenigingen. Dit bleek mogelijk door garanties van de zijde van papierhandelaar Wiermans en een financiële bijdrage van de zijde van de gemeente. Naast de garantieprijs genieten de verenigingen direct extra voordeel als de ontwikkelingen op de oudpapiermarkt dat mogelijk maken.

In overleg met alle organisaties (sport-, buurtverenigingen, scholen
e.d.), die betrokken zijn bij het ophalen van huishoudelijk oud papier, is vorig jaar een werkgroep opgericht ter voorbereiding van een nieuw systeem van inzamelen van oud papier. Het op dit moment nog geldende oud papier-contract loopt af op 28 oktober 2001. Voor de situatie daarna moest dus een nieuw contract worden afgesloten. In de werkgroep hadden zitting vier vertegenwoordigers aangewezen door de gezamenlijke verenigingen en drie medewerkers van de gemeente.

Goede basis
De verenigingen werken al jaren samen met de Weerter papierhandelaren Wiermans, Kraus en van de Aa. Zij zijn zeer tevreden over de samenwerking met hen. Ook het huidige netwerk van inzameling over het grondgebied van de gemeente Weert is goed te noemen. Op basis hiervan en met het oog op een aantal doelstellingen waaraan het nieuwe systeem zou moeten voldoen zijn de mogelijkheden voor een nieuwe situatie onderzocht. Resultaat daarvan is de nieuwe samenwerkingsovereenkomst.

Inzameling verandert niet
Afgezien van de nieuwe voordelen voor de verenigingen zijn er geen veranderingen in de nieuwe situatie. De inzamelstructuur blijft hetzelfde en ook de bestaande samenwerking (wat betreft feitelijk inzameling) tussen de afzonderlijke vereniging en de papierhandelaar blijft gehandhaafd.
De nieuwe overeenkomst wordt, na ondertekening, op 25 oktober a.s. nog ter goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd.

Laatst gewijzigd op: 25 september 2001

Deel: ' Nieuw contract voor inzameling oud papier Weert '
Lees ook