Gemeente Utrecht

Nieuw dagelijks bestuur Presidium

In zijn vergadering van 3 februari 2003 heeft het Presidium van de gemeenteraad een nieuw dagelijks bestuur aangewezen. Dit bestaat tot 1 januari 2004 uit: de heer R.W. Kok, Leefbaar Utrecht, mevrouw A. van Rooij, D66 en de heer drs K.E. Driehuis, PvdA. De heer Kok is als plaatsvervangend voorzitter van de gemeenteraad tevens voorzitter van het Presidium. Het dagelijks bestuur van het presidium vergadert tweewekelijks.

De vergaderingen van het dagelijks bestuur en van het voltallig Presidium worden bijgewoond door burgemeester A.H. Brouwer-Korf en de griffier, drs. A. Smits. Het voltallige Presidium bestaat uit alle fractievoorzitters en de plaatsvervangend voorzitter van de raad en komt tweemaandelijks bijeen.

Noot voor de media:
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ad Smits, griffier, telefoon 030 - 286 16 16

Utrecht, 10 februari 2003

Zoekwoorden:

Deel: ' Nieuw dagelijks bestuur Presidium Utrecht '
Lees ook