expostbus51


RVD/DV

MINISTERRAAD:Nieuw decoratiestelsel goed op koers

Ministerie van Binnenlandse Zaken
en Koninkrijksrelaties
Persbericht Ministerraad
28 mei 1999

NIEUW DECORATIESTELSEL GOED OP KOERS

Het vernieuwde decoratiestelsel begint in toenemende mate in de samenleving gekend en erkend te worden. Het doel van de vernieuwing van het stelsel - in 1994 door het parlement aanvaard - was democratisering (een meer evenwichtige spreiding van decoraties over alle lagen van de bevolking), het doorbreken van automatismen en meer aandacht voor .vergeten. mensen. De ervaringen tot nu toe geven geen aanleiding het stelsel opnieuw te herzien.

Dat staat in de reactie van het kabinet op de eerste vierjaarlijkse evaluatie (1995-1998) over het vernieuwde decoratiestelsel van het Kapittel voor de Civiele Orden. Bij de invoering van het vernieuwde decoratiestelsel is afgesproken dat het Kapittel voor de Civiele Orden iedere vier jaar een rapportage maakt over de ervaringen met het vernieuwde stelsel.
Minister Peper van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zal de kabinetsreactie naar de Tweede en de Eerste Kamer sturen. In het kabinetsstandpunt zijn de commentaren op het evaluatierapport verwerkt van onder anderen de commissarissen van de Koningin, de burgemeesters, de Nederlandse Organisatie Vrijwilligerswerk, minderhedenorganisaties en sociale partners.

Het kabinet onderschrijft de aanbeveling van het Kapittel om de voorlichting over het stelsel verder te intensiveren.

RVD, 28.05.1999

28 mei 99 15:54

Deel: ' Nieuw decoratiestelsel goed op koers '
Lees ook