Vrije Universiteit Amsterdam

Informatie voor de pers. Vrije Universiteit Amsterdam. 06/05/2002


---

Nieuw digitaal projectiescherm de ICWall -ondersteunt onderwijs

Op vrijdag 17 mei 2002 wordt binnen de Faculteit der Exacte Wetenschappen van de VU de ICWall (Interactive Collaborative Tiled Display) officieel geopend. Dit geavanceerde digitale projectiescherm is door de Vrije Universiteit ontwikkeld binnen een door Stichting SURF gesponsord project "MultiVLA" (Multidisciplinaire visualisatietoepassingen voor lokaal en afstandsonderwijs) waarin de VU en de Universiteit Twente deelnemen. Stichting SURF is de samenwerkingsorganisatie van het hoger onderwijs en onderzoek op het gebied van netwerkdienstverlening en ICT.

De ICWall zal, bij wijze van onderwijskundig experiment, gebruikt gaan worden bij visueel georiënteerde bèta-opleidingen, zoals de in 2001 gestarte VU-opleiding Medische Natuurwetenschappen. De ICWall is daarmee de nieuwste illustratie van de manier waarop de Vrije Universiteit en de Universiteit Twente ICT in hun onderwijs weten te integreren. Dankzij de ICWall kan een docent nu tegelijkertijd een verzameling van "stills", animaties, websites en Powerpointpresentaties aan de studenten laten zien en naar believen ruimtelijk rangschikken.

Het hart van de ICWall wordt gevormd door 8 koppels van 2 DLP-projectoren. Opgesteld in een 4 x 2 grid, bestrijken deze projector-koppels een (wand)oppervlak van 5,5 x 2 meter met een weergaveresolutie van 4096 x 1536. Elke projector wordt aangestuurd door een PC. De projector-koppels maken het mogelijk om beelden voor zowel het linker- als het rechteroog te produceren. De ICWall kan dan ook gebruikt worden voor zowel "monoscopische" als "stereoscopische" presentaties. Wanneer er behoefte is aan een hogere resolutie, dan kan de opstelling worden uitgebreid met meer projectoren (én PC"s).

Het MultiVLA-project is een van de uitwerkingen van de Strategische Alliantie die de Vrije Universiteit en de Universiteit Twente enkele jaren geleden zijn aangegaan en behelst de ontwikkeling van (driedimensionale) visualisatietoepassingen voor het onderwijs in biomedische opleidingen en het uitwerken van de mogelijkheid om (een deel van) deze opleidingen op afstand te verzorgen en/of te volgen. In de nieuwere medische technieken spelen (3D) visualisaties en beeldverwerking een grote rol, maar visualisatietechnieken worden ook in toenemende mate toegepast in de architectuur, kunstgeschiedenis, geologie, tandheelkunde, biochemie, economie, natuurkunde en wiskunde.

Programma:

15.45 16.00 uur Ontvangst met koffie

16.00 17.00 uur Uitleg ICWall

Officiele opening door mevr. drs. S. Groenewegen (vice-voorzitter College van Bestuur Vrije Universiteit)
Demonstratie van toepassingen

17.00 18.00 uur Receptie met doorlopend meer demonstraties

NOOT VOOR DE REDACTIE

De opening van de ICWall vindt plaats op vrijdag 17 mei vanaf 15.45 uur in zaal S1.11 van het Wis- en Natuurkundegebouw van de Vrije Universiteit, De Boelelaan 1081, Amsterdam. Meer over de ICWall kunt u lezen en zien op www.icwall.nl . Stichting SURF is te bereiken via www.surf.nl . Meer over ICT-toepassingen in het onderwijs aan de VU op de site van het ICT Onderwijscentrum van de VU: www.icto.vu.nl . Voor overige vragen kunt u zich wenden tot dr. H.J.W. Spoelder, tel. (020) 444 7459, e-mail: hs@nat.vu.nl of prof.dr. H.E. Bal, tel. (020) 444 7733, e-mail: bal@cs.vu.nl .

---

2002-05-06 / pb 2.042.2.2737367544323E-13 / as/

References


1. http://www.few.vu.nl/

2. http://www.icwall.nl/

3. http://www.surf.nl/

4. http://www.icto.vu.nl/

5. mailto:hs@nat.vu.nl

6. mailto:bal@cs.vu.nl

Voor meer informatie over promoties, oraties en alle overige activiteiten die vermeld staan in dit e-mailbericht, kunt u terecht bij de dienst Communicatie, e-mail: communicatie@dienst.vu.nl, http://www.vu.nl of tel. (020) 444 5666.

Deel: ' Nieuw digitaal projectiescherm de ICWall -ondersteunt onderwijs '
Lees ook