Gemeente Deventer

Nieuw economisch businessplan voor Deventer

Wethouder B.J. Doornebos heeft op 10 juli het nieuwe economisch businessplan voor Deventer in Luxor Plaza gepresenteerd.Het business plan heeft als titel ?Veerkracht en dynamiek, daar gaat het om?. In het plan is de economische koers aangegeven die de gemeente tot 2010 voor ogen heeft.

Deventer wil zich de komende jaren verder ontwikkelen als een economisch vitale en evenwichtige stad. Een stad die aanspreekt bij bedrijven, bewoners en bezoekers. Een stad die kwaliteit nastreeft en dit ook uitstraalt. Kwaliteit en kennis zijn daarom centrale thema's in het businessplan.De ambitie en het profiel van Deventer is gericht op het thema ?productieve kennisstad?. Een productieve kennisstad is aantrekkelijk voor vestiging van moderne industriële en dienstverlenende bedrijven.

In het businessplan staat dat de gemeente zich actief wil inzetten op het verbreden van de productiestructuur (de verdeling van bedrijven over economische sectoren) en het bewerkstelligen van een verdere kwaliteitsslag in het productiemilieu (externe factoren die invloed hebben op bedrijven).Het realiseren van deze doelstellingen voor productiestructuur en productiemilieu vraagt om inspanning van gemeente en bedrijfsleven. Rond deze doelstellingen zijn zes actielijnen gegroepeerd. Per actielijn zijn er concrete acties die de komende jaren uitgevoerd worden. Het gaat daarbij om 46 acties die wat grootte en karakter betreft van elkaar verschillen.

Het economisch businessplan ligt tot 1 september ter inzage in het Gemeentelijk Informatiecentrum, Burseplein 20. Schriftelijke reacties kunt u tot 1 september kenbaar maken bij het college van burgemeester en wethouders, ter attentie van de afdeling Sociaal Economische Zaken, Postbus 5000, 7400 GC Deventer.

Zoekwoorden:

Deel: ' Nieuw economisch businessplan voor Deventer '
Lees ook