Siemens Nederland N.V.

Persbericht

A&D CD 1198.203

Den Haag, woensdag 7 juli 1999

Nieuw elektronisch beveiligingsrelais van Siemens ook voor explosieveilige motoren

Siemens heeft als opvolger van de thermische beveiliging voor motoren de Sirius 3RB10 op de markt gebracht. Dit elektronische relais voor het beveiligen van motoren en andere elektrische verbruikers past volledig in het module-spectrum van de Sirius-familie voor laagspanningsschakelmateriaal. De 3RB10 is eveneens geschikt voor toepassing bij E Ex(e) explosieveilige motoren. Deze applicatie is inmiddels door de Physikalische Technische Bundesanstalt te Braunschweig als onafhankelijk keuringsinstituut bevestigd. Kenmerkend voor de nieuwe beveiliging is de eenvoudige projectering, het geringe aantal onderdelen als magazijnvoorraad en de sterk verminderde warmte-ontwikkeling. De elektronische beveiliging Sirius 3RB10 kan ook worden toegepast in de petrochemische, de chemische en de machine-industrie.

De nieuwe elektronische beveiliging Sirius 3RB10 wordt geleverd in twee uitvoeringen, voor Class 10 ten behoeve van motoren met normale aanloop waarbij de aanlooptijd maximaal 10 s bedraagt en voor Class 20 voor zware aanloop tot een aanlooptijd van
20 s. De montage van de Sirius 3RB10 is snel en bedrijfszeker uit te voeren. De contacten zijn geschikt voor lage spanningen en zeer geringe stromen, zoals die bij elektronica-toepassingen en PLC's gebruikelijk zijn. Alle typen van de 3RB10 zijn volledig te integreren in stroomcircuits voor lokale stuurstroom- en beveiligingsunits. Met een testfunctie is de bedrading en het correct functioneren te controleren. De 3RB10 is bij uitstek geschikt om samen met een Sirius-contactor 3RT10 en een Sirius-vermogens-schakelaar een startercombinatie 3RV op te bouwen. Ook bij startercombinaties bestaande uit een contactor en smeltveiligheden in alle fasen komt de functionaliteit van de 3RB10 volledig tot zijn recht.

Een speciaal voordeel van de nieuwe elektronische beveiliging is het bijzonder lage energieniveau, dat wordt verbruikt. Dankzij de verliesarme stroommeting is het opgenomen vermogen van de beveiliging sterk verminderd in vergelijking met het
vroegere thermische relais. De Sirius 3RB10 heeft geen externe voedingsspanning nodig om te functioneren.

Nadere inlichtingen voor de lezer:
divisie Industriële Producten en Energieverdeling, A.I.M. Braakman tel. (070) 333 3275

Nadere inlichtingen voor de redactie:
afdeling Persvoorlichting, Bernard H. Bos
tel. (070) 333 2325

© Siemens Nederland N.V. 1999

Deel: ' Nieuw elektronisch beveiligingsrelais van Siemens '
Lees ook