Gemeente Gent

N i e u w g e m e e n t e l i j k a u t o n o o m h a v e n b e d r i j f v a n s t a r t

Op 29 juni 1999 heeft de gemeenteraad unaniem beslist het Gemeentelijk Havenbedrijf van Gent om te vormen tot een autonoom havenbedrijf.

Op 21 september 1999 heeft dezelfde gemeenteraad unaniem de leden van de raad van bestuur van dit nieuw gemeentelijk autonoom havenbedrijf aangesteld.

Samenstelling raad van bestuur:

* de heer Daniël Termont, schepen van de Haven
* de heer Sas Van Rouveroij, schepen van Ruimtelijke Ordening
* de heer Lieven Decaluwe, schepen voor Milieuzaken
* de heer Guy Serraes, schepen van Personeelsbeleid
* de heer Frank Wijnakker, schepen van Financiën
* de heer Albert De Bruyne, gemeenteraadslid
* de heer Herman De Groote, gemeenteraadslid
* de heer Armand De Lepeleire, gemeenteraadslid
* de heer Guy Schouls, gemeenteraadslid

* de heer Louis Vervloet, gemeenteraadslid
* de heer Francis Van den Eynde, gemeenteraadslid
* mevrouw Martine De Meyer, gemeenteraadslid
* de heer Dany Vandenbossche, gemeenteraadslid
* de heer Jan Van Beneden, gemeenteraadslid
* de heer Christophe Peeters, gemeenteraadslid
* de heer Mario Boulez, gemeenteraadslid

* de heer Guy Reynebeau, gemeenteraadslid
* de heer André De Wilde, directeur-generaal van het havenbedrijf

Op 23 september 1999 verschenen de statuten van het nieuwe havenbedrijf in het Belgisch Staatsblad.

Hiermee zijn alle voorwaarden vervuld opdat het nieuwe autonome havenbedrijf zijn werkzaamheden zou kunnen aanvatten.

Alhoewel het nieuwe bedrijf juridisch en boekhoudkundig definitief start op 1 januari 2000, worden nu al alle voorbereidende maatregelen genomen.

Op 29 september 1999 is de nieuwe raad van bestuur voor het eerst bijeen geweest.

De raad van bestuur nam reeds volgende beslissingen :
1. Daniël Termont, schepen van de stad Gent, werd unaniem verkozen als voorzitter.

2. André De Wilde, directeur-generaal van het havenbedrijf, werd aangesteld als Afgevaardigde Bestuurder en dus ook als voorzitter van het directiecomité.

3. Katty Bernard, administratief en financieel directeur van het havenbedrijf, werd aangesteld als waarnemend secretaris van het Havenbedrijf en dit in afwachting van de invulling van het personeelskader.

4. De volgende personeelsleden van het Havenbedrijf werden door de Raad van Bestuur aangesteld als lid van het directiecomité:


* de directeur-generaal van het havenbedrijf, kapitein André De Wilde, voorzitter

* de havenkapitein-commandant, Paul Van Driessche
* de hoofdingenieur-directeur, Jan Serras
* de financieel-administratief directeur, Katty Bernard
* de commercieel-directeur, Ignace Dupont


1. Volgende documenten werden besproken en werden goedgekeurd


* het personeelskader

* het statuut der aanwervings- en bevorderingsvoorwaarden, evaluatie en vorming

* het statuut der aanwervings- en bezoldigingsvoorwaarden voor contractuele personeelsleden

* het geldelijk statuut

* de overgangsbepalingen, die in detail vastleggen hoe de huidige personeelsleden van het Havenbedrijf, die een statuut hebben van stadspersoneel, eenvoudig kunnen overstappen naar het gemeentelijk autonoom havenbedrijf;

Tevens werd de directie opdracht gegeven om hierover onderhandelingen op te starten met de vakbonden.


6. Het nieuwe bedrijf zal de volgende commerciële benaming dragen: HAVENBEDRIJF GENT, GAB. "GAB" staat voor de rechtspersoon, zijnde een Gemeentelijk Autonoom Bedrijf en dit op basis van gemeentewet.

Informatie

Havenbedrijf, John Kennedylaan 32, 9042 Gent, tel. (09)251 05 50, fax (09)251 54 06, e-mail haven@gent.be

Zoekwoorden:

Deel: ' Nieuw gemeentelijk autonoom havenbedrijf Gent van start '
Lees ook