Technische Universiteit Eindhoven


14 oktober 1999

Bijdrage TUE-onderzoekers aan publicatie in Nature
Nieuw halfgeleider-polymeer voor plastic transistors

De TU Eindhoven is erin geslaagd om een polymeer te leveren om transistors van plastic met voldoende schakelsnelheid te kunnen maken. Er is een polymeer (het zgn. poly-3-hexylthiofeen) met een dusdanige regelmatige structuur gemaakt dat de mobiliteit van de ladingsdragers tienduizend keer hoger is dan bij de eerste halfgeleidende polymeren. De resultaten van het onderzoek zijn gepubliceerd in het Engelse tijdschrift Nature, dat 14 oktober verschijnt.

Het betreft een publicatie met als titel "Two-dimensional charge transport in self-organised, high-mobility conjugated polymers" van de hand van elf auteurs van vier onderzoeksgroepen. Vanuit de TU Eindhoven zijn dat dr. B.M.W. (Bea) Langeveld-Voss, A.J.H. (Jolanda) Spiering, dr.ir. R.A.J. (René) Janssen en prof.dr. E.W. (Bert) Meijer, allen onderzoekers bij de faculteit Scheikundige Technologie van de TUE. De andere auteurs zijn dr. P. (Peter) Herwig en dr. D.M. (Dago) de Leeuw, beiden werkzaam bij Philips Research (Eindhoven), drie medewerkers van Cambridge University (Groot-Brittannië) en twee onderzoekers van RISØ National Laboratory (Denemarken).

De TUE-groep heeft het materiaal gemaakt, de Engelsen en Denen hebben de karakteristieken bepaald en Philips Research onderzoekt geïntegreerde schakelingen en toepassingsmogelijkheden. Er is op laboratoriumschaal een schakeling met plastic transistors gemaakt en daaraan zijn metingen verricht.

Achtergrond
De meest gangbare plastics (o.a. polyvinylchloride-PVC, polypropyleen, polyethyleen) bestaan uit moleculen met lange ketens van
koolstofatomen. Deze moleculen worden polymeren genoemd. Dergelijke polymeren zijn elektrische isolatoren; ze kunnen geen elektrische stroom geleiden. Het grote succes van plastics is mede te danken aan deze eigenschap (Denk bijv. aan isolatiemateriaal voor stroomdraden). Door polymeren geleidend of halfgeleidend te maken kunnen flexibele en goedkope elektronische schakelingen (ic's, chips) gemaakt worden. Plastic-elektronica is de verzamelnaam voor dit soort schakelingen. Door onderzoek wordt meer inzicht verkregen in de nieuwe tak van (half)geleidende polymeertechnologie.


===

Voor meer bijzonderheden: zie publicatie in Nature, dd. 14 oktober 1999.

Deel: ' Nieuw halfgeleider-polymeer voor plastic transistors '
Lees ook