HIVOS

Het nieuwe Hivos Cultuur Fonds jaaroverzicht

Hivos Cultuur Fonds, jaaroverzicht Over een maand verschijnt het nieuwe jaaroverzicht van het Hivos Cultuur Fonds. Het Hivos cultuurfonds biedt financiëIe steun aan organisaties in Afrika, Azië, GOS en Latijns Amerika ten behoeve van onafhankelijke vernieuwende initiatieven op het gebied van film, literatuur, theater, dans, muziek en beeldende kunsten. De ondersteuning richt zich daarbij met name op productie, distributie en scholing.

In het jaaroverzicht leest u hoe invulling is gegeven aan het streven van het Hivos Cultuur Fonds. U leest hoe met beperkte middelen steun is geboden aan vernieuwende initiatieven die artistieke kwaliteit koppelen aan het bevragen van vanzelfsprekendheden. Initiatieven die wortels in traditie en verleden onderzoeken en opnieuw trachten vorm te geven. Op een wijze dat mensen zich erin herkennen en zich uitgenodigd voelen tot maatschappelijke betrokkenheid en participatie.

Deel: ' Nieuw Hivos Cultuur Fonds jaaroverzicht op komst '
Lees ook