Gemeente Bergh

Nieuw hondenpoepbeleid in gemeente Bergh
28-05-2002

De overlast van hondenpoep is één van de grootste ergernissen van veel mensen. Ook de gemeente Bergh krijgt veel klachten van inwoners over de hondenpoep in plantsoenen en op straat. Op 15 juni 2002 gaat daarom een nieuw hondenpoepbeleid gelden voor de gemeente Bergh en het is de bedoeling dat de overlast drastisch afneemt.

Volgens de regels die nu nog gelden, moet de hondenpoep op de stoep en de straat opgeruimd worden door de persoon die de hond uitlaat. Een klein aantal hondenbezitters houdt zich hieraan, maar zij vormen helaas de minderheid. Om de grote mate van overlast terug te dringen, heeft de gemeente een nieuw beleid voorbereid. Eind vorig jaar hebben de ideeën over dit nieuwe beleid ter inzage gelegen en is er een informatieavond gehouden. Burgers konden daarbij hun mening geven en ook hun eigen ideeën naar voren brengen. Uiteindelijk heeft de gemeenteraad het nieuwe beleid vastgesteld en inmiddels zijn de voorbereidingen voor de aanleg van de nodige voorzieningen in volle gang.

Vanaf 15 juni 2002 gelden er nieuwe regels zijn over het opruimen van hondenpoep. De hoofdregel is dan dat binnen de bebouwde kom de hond altijd aangelijnd moet zijn en dat de hondenpoep overal opgeruimd moet worden. Ook voor de plantsoenen geldt dus de zogenaamde opruimplicht. Omdat hondenbezitters toch op een prettige manier de honden moeten kunnen uitlaten, worden er in de kernen s-Heerenberg en Zeddam zogenaamde uitlaatstroken aangewezen en speciale afvalbakken geplaatst. De gemeente zal ervoor zorgen dat deze groenvoorzieningen en afvalbakken voldoende worden schoongemaakt zodat overlast hiervan wordt voorkomen.

Een nieuwe regel is ook dat elke hond een hondenpenning moet dragen. Elke hondenbezitter ontvangt voor
15 juni 2002 deze penning met een gratis opruimmiddel via de post. De naleving van de nieuwe regels zal regelmatig gecontroleerd worden zodat de overlast van de honden ook daadwerkelijk af zal nemen.

In het Montferlandnieuws van de komende weken leest u meer informatie over de nieuwe regels, de nieuwe voorzieningen, de controle op straat en de invoering van het beleid. Ook wordt er in de week van 10 juni 2002 bij iedereen een folder bezorgd waarin het hondenpoepbeleid uiteengezet wordt. De gemeente Bergh zal er zoveel mogelijk aan doen om van het beleid een succes te maken en hoopt op de medewerking van iedereen!

Zoekwoorden:

Deel: ' Nieuw hondenpoepbeleid in gemeente Bergh '
Lees ook