CORDAID

Nieuw Hoofd Externe Communicatie bij Cordaid

Benoeming Nieuw Hoofd Externe Communicatie

Mw. drs. M.J.G. Schuurmans (41) is met ingang van 1 april benoemd tot hoofd van de afdeling Externe Communicatie van de katholieke ontwikkelingsorganisatie Cordaid.

Marjolein Schuurmans is vanaf 1995 hoofd Voorlichting bij de ontwikkelingsorganisatie Bilance in Oegstgeest. Ze was daar o.m. verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het communicatiebeleid na de introductie van de nieuwe naam van de organisatie (voorheen Vastenaktie/Cebemo). Van 1992-1995 werkte Schuurmans als hoofd van de afdeling Campagne en Educatie bij Vastenaktie-Nederland. In deze functie was zij verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het fondsenwervende en educatieve materiaal voor de jaarlijkse Vastenaktie-campagne. Tevens verzorgde zij de pers en publiciteit voor Vastenaktie.
Van 1991-1992 was Schuurmans werkzaam bij KRO Kruispunt TV (1991-1992). Tot 1991 werkte ze als freelance journalist en publicist in opdracht van onder meer ANP, NOT en diverse tijdschriften, evenals voor kerkelijke en ontwikkelingsorganisaties voor welke zij publicaties en brochures verzorgde. Marjolein Schuurmans studeerde Orthopedagogiek aan de Katholieke Universiteit Nijmegen.

Marjolein Schuurmans is bereikbaar op de volgende telefoonnummers: 071 5159 555 (w), 071 522 55 46 (p), 06 5342 8003 (mobiel). Postadres: postbus 77, 2340 AB Oegstgeest.

Informatie Cordaid
De organisaties Bilance, Memisa en Mensen in Nood fuseren in de nieuwe organisatie Cordaid, die najaar 1999 op één lokatie in Den Haag zal zijn gehuisvest. Cordaid besteedt jaarlijks zo'n 300 miljoen gulden aan hulp aan ontwikkelingslanden.
Voor fondsenwervende en educatieve campagnes naar publiek en donateurs blijven de namen Vastenaktie, Memisa, Mensen in Nood en Bilance (dus niet als organisatie, maar als 'merk') met hun eigen invalshoeken bestaan. Vastenaktie richt zich daarbij met name op kleinschalige sociaal-economische projecten, Memisa op gezondheidszorg en medische noodhulp, Mensen in Nood op noodhulp, vluchtelingen en voedsel, en Bilance op structurele armoedebestrijding.

Door de fusie komt een totaalpakket van aandachtsvelden op het terrein van ontwikkelingssamenwerking onder één dak. Cordaid ontvangt haar middelen van de Nederlandse overheid (medefinanciering uit het budget voor ontwikkelingssamenwerking), de Europese Unie en uit particuliere fondsenwerving (zo'n 75 miljoen gulden per jaar). Cordaid beschouwt daarnaast ontwikkelingseducatie in Nederland en nationale en internationale beleidsbeïnvloeding als belangrijke taken. De fusie betreft 250 mensen en er vallen geen gedwongen ontslagen.


07 apr 99 16:28

Deel: ' Nieuw Hoofd Externe Communicatie bij Cordaid '
Lees ook