Ministerie van VWS


Nieuw informatienummer bijbetalingen geneesmiddelen

Maandag 1 februari 1999, persbericht nummer 8

Vanaf dinsdag 2 februari 1999, 9.00 uur is het informatienummer voor eventuele bijbetalingen voor geneesmiddelen gewijzigd. Het nieuwe nummer is 0800-1100. De informatielijn van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is open van 9.00 tot 18.00 uur. Het blijft een gratis nummer.

Reden voor de wijziging is het grote aantal mensen dat de informatielijn probeert te bereiken. In de piekuren probeerden circa 70.000 mensen per kwartier de lijn te bereiken. Op verzoek van OPTA en KPN Telecom wordt een nieuw speciaal nummer in gebruik genomen. Hierdoor wordt de afhandeling van telefoongesprekken naar dit nummer verbeterd en wordt het overige telefoonverkeer niet gehinderd. In totaal heeft het telefoonteam vandaag ruim 3200 telefoongesprekken beantwoord. Het team wordt dinsdag met 20 mensen tot 56 uitgebreid.

Als mensen de informatielijn bellen, worden zij persoonlijk te woord gestaan. De informatielijn is ingesteld om uitleg te geven over het geneesmiddelen-vergoedingssysteem (GVS), de vergoedingslimieten en over enkele veel voorgeschreven middelen waarvoor bijbetaling verschuldigd is.
Voor vragen over individueel medicijngebruik en eventueel overstappen op alternatieve middelen met dezelfde werking maar zonder bijbetaling, verdient het de voorkeur contact de zoeken met huisarts of apotheker, omdat bij de informatielijn geen gegevens beschikbaar zijn over individuele patiënten. In de praktijk blijkt, dat veel van de vragen desondanks over individueel medicijngebruik gaan, of dat de vragen niet beperkt blijven tot het GVS..

Zoekwoorden:

Deel: ' Nieuw informatienummer bijbetalingen geneesmiddelen '
Lees ook