expostbus51


MINISTERIE VENW

https://www.minvenw.nl

MINVenW: BREVET- EN EXAMENSTELSEL PER 1 OKTOBER

NIEUW INTERNATIONAAL BREVET- EN EXAMENSTELSEL VOOR DE LUCHTVAART PER 1

OKTOBER 1999

Met ingang van 1 oktober 1999 zal de eerste fase van een nieuw Europees brevet- en examenstelsel voor de luchtvaart worden ingevoerd. De invoering van het nieuwe brevet- en examenstelsel maakt deel uit van de totale herziening van de Luchtvaartwet uit 1930. De enorme toename en internationalisering van de privÄ-, beroeps- en verkeersluchtvaart maakten een harmonisatie van Europese eisen voor het brevet-en examenstelsel noodzakelijk.
Naast de nieuwe eisen aan privÄ-, beroeps-, en verkeersvliegers, worden ook voor de nationale, recreatieve luchtvaart nieuwe eisen gesteld.

In de eerste fase gaat het met name om vliegers van vleugelvliegtuigen. De tweede fase behelst het vliegen met helicopters alsmede de brevettering van beroepsballonvaarders en onderhoudstechnici. Deze fase wordt naar verwachting begin 2000 ingevoerd.

De nieuwe Europese eisen zijn vastgelegd in de zogenaamde Joint Aviation Requirements-Flight Crew Licensing (JAR-FCL). De herziening van het brevet- en examenstelsel voor bovengenoemde groep vliegers en de aansluiting op de internationale eisen ten aanzien van opleidingsintellingen en medische keuringen zijn mede het resultaat van intensief overleg in de Joint Aviation Authorities (JAA) , waarin de luchtvaartautoriteiten van19 Europese landen samenwerken.

Op korte termijn worden de registratie- en kwalificatie-eisen voor luchtvaartscholen voor de privÄ-, beroeps- en verkeersvliegerij bekend gemaakt zodat deze scholen zich kunnen voorbereiden. Dat geldt tevens voor de maatregelen ten aanzien van de verplichte registratie van opleidingen voor een privÄ brevet of een recreatief brevet. Geneeskundigen en geneeskundige instellingen kunnen vanaf 1 mei hun organisatie inrichten voor autorisatie conform de nieuwe eisen.

Beroeps- en verkeersvliegers en houders van een privÄ brevet kunnen na
1 oktober 1999 in aanmerking komen voor een brevet en een medische verklaring overeenkomstig het nieuwe stelsel.

Judith Sepmeijer, 070-3516887 / semafoon 06-59105781.


13 apr 99 16:26

Deel: ' Nieuw internationaal brevet- en examenstelsel luchtvaart '
Lees ook