FWH

Wegrestaurateurs contra minister Jorritsma
Nieuw kabinet moet besluit wegrestaurants/benzinestations intrekken

Oosterhout, 15 juli 2002 - De Federatie Wegverzorgende Horecabedrijven (FWH), waarin de exploitanten van de 32 wegrestaurants langs de Nederlandse snelwegen zijn verenigd, is diep teleurgesteld over het besluit van minister Jorritsma (Economische Zaken) dat vanaf 1 januari 2004 elk benzinestation langs de snelweg in beginsel een restaurant mag beginnen. De nieuwe minister van EZ, die één dezer dagen aantreedt, zou dat besluit moeten intrekken en een werkelijk overleg moeten openen, waarin aan alle betrokkenen recht wordt gedaan. In elk geval zou de 'veiling' van locaties voor benzinestations aan de snelwegen voorlopig nog niet mogen beginnen.
In de visie van de FWH schiet het besluit van de minister zijn achterliggende doel - meer concurrentie op de benzinemarkt - voorbij. Het opheffen van de functiescheiding tussen benzinestations en restaurants is niet de manier om de toetredingsmogelijkheden tot de benzinemarkt te verruimen.

Minister Jorritsma heeft, aldus woordvoerder Maarten van den Akker van de FWH, jarenlang onderhandeld met de oliemaatschappijen, om vervolgens na een 'consultatie' binnen enkele maanden de wegrestaurateurs op te schepen met een ernstige aanslag op hun concurrentiepositie. 'Er is door het departement van EZ met ons gesproken, maar geluisterd heeft men niet', aldus Van den Akker. Hij heeft de indruk dat de belangen van de wegrestaurateurs zijn weggegeven, in een poging voor de grote oliemaatschappijen acceptabel te maken dat zij hun eeuwigdurende concessies kwijtraken.

Fopspeen
De 'ruil' die de minister voor ogen heeft - wegrestaurants zouden in de toekomst ook een benzinestation mogen exploiteren - komt volgens woordvoerder Maarten van de Akker van de FWH neer op een 'fopspeen'. 'Die mogelijkheid is, als we al geneigd zouden zijn in de benzine te gaan, in de praktijk uiterst beperkt', aldus Van den Akker. 'Bijna altijd is er al een benzinestation, voor de plek waar onze restaurants staan, zodat een rendabele exploitatie buitengewoon twijfelachtig is. Bovendien is het, vanwege allerlei veiligheids- en milieuvoorschriften, heel wat gecompliceerder om een benzinestation te beginnen, dan een restaurant. Daar zijn bijvoorbeeld aanpassingen van bestemmingsplannen voor nodig, waar een gemeente niet altijd toe geneigd zal zijn. Het vestigen van horeca bij of in een bestaand benzinestation is veel gemakkelijker'.

De wegrestaurateurs zijn met name ook verontwaardigd over de manier waarop de minister, op de valreep, tot haar besluit is gekomen. Ze spreken van een 'onzorgvuldig en haastig uitgevoerd consultatieproces'.
De verslechtering van de concurrentiepositie, die de wegrestaurants ondergaan als het parlement de beslissing van de minister niet terugdraait, benadeelt ook de consument en het bedrijfsleven. Het is zeer de vraag of de wegrestaurants in de toekomst nog zullen kunnen voorzien in hoogwaardige restauratieve, hotel- en vergaderaccommodatie, als er op hetzelfde terrein en om de 20 km een concurrerende horecagelegenheid wordt toegelaten. Ook voorziet de FWH verkeersproblemen rondom de benzinestations, als die worden gecombineerd met horeca, wanneer files gaan ontstaan door oponthoud bij de pomp.

Voor andere informatie:
Maarten (M.J.G.) van den Akker, AC Restaurants & Hotels, 0162 486652

15 jul 02 12:01

Deel: ' 'Nieuw kabinet moet besluit benzinestations intrekken' '
Lees ook