SP

Nieuw Kamerlid pleit voor gemengd onderwijs

Het nieuwe Tweede-Kamerlid Ali Lazrak van de SP is geschokt door het bericht in Trouw dat steeds meer zwarte basisscholen gesloten dreigen te worden. Lazrak pleit ervoor om op korte termijn een actief spreidingsbeleid in alle gemeentes in te voeren. Uit onderzoek blijkt dat een op de vijf zwarte scholen met sluiting bedreigd wordt. Dit is grotendeels het gevolg van de witte vlucht, het verschijnsel dat autochtone ouders hun kind van school halen als de school te zwart wordt. Lazrak: 'In Nederland wordt de vrijwillige apartheid gedoogd. De politiek weigert maatregelen te nemen tegen de groei van zwarte scholen. Als we geen echte integratie willen, moeten we vooral zo doorgaan. Ik leg me daar niet bij neer en pleit voor een actievere overheid die stimuleert dat iedere gemeente een scholieren-spreidingsplan gaat maken inclusief gratis vervoer van leerlingen.' Lazrak vraagt steun voor zijn plan aan de demissionaire bewindslieden Adelmund van onderwijs en Van Boxtel van integratie.


1. Kent u het bericht 'Meer zwarte basisscholen met sluiting bedreigd?'

2. Wat is uw oordeel over het feit dat bijna een op de vijf zwarte basisscholen door krimpende leerlingenaantallen met sluiting wordt bedreigd?

3. Deelt u de mening van onderwijsadviesbureau Sardes, dat schrijft: 'Door de groei van het aantal concentratiescholen wordt de vraag naar de wenselijkheid van een spreidingsbeleid steeds sterker?' Kunt u uw antwoord toelichten?

4. Wat gaat u doen met het advies van het VN-comité ter bestrijding van Racisme en Discriminatie, dat in Nederland verdere maatregelen moeten worden genomen om de segregatie te verminderen en om een multicultureel onderwijsstelsel na te streven?

5. Wat gaat u doen om meer gemengde scholen te krijgen nu blijkt dat het huidige beleid niet voorkomt dat de segregatie toeneemt en zwarte scholen worden gesloten?

6. Bent u bereid te stimuleren dat elke gemeente een actief scholieren-spreidingsplan gaat maken om zo snel mogelijk gemengd onderwijs in de gemeente te realiseren? Deelt u mijn mening dat gratis scholierenvervoer daarvan een onderdeel moet zijn?

Informatie:
Ali Lazrak: 06 51545937
Jasper van Dijk: 06 24286728

23 mei 02 15:36

Deel: ' Nieuw Kamerlid pleit voor gemengd onderwijs '
Lees ook