Westelijke Land- en Tuinbouworganisatie (WLTO)

Nieuws

Nieuw kennisnetwerk helpt ondernemers bij innovaties

Dinsdag 19 oktober gaat het Agrarisch Kennis Netwerk Zuid-Holland van start. Dit gebeurt met het startsymposium Innovatie: van hobby tot noodzaak in Zoetermeer.
Tijdens het symposium gaan sprekers in op het belang van innovatie voor de continuïteit van bedrijven in de land- en tuinbouw. Daarnaast geven zij aan welke mogelijkheden er zijn op het gebied van innovatie en hoe essentieel samenwerking daarbij is.

Innovatie is een belangrijke pijler voor de concurrentiekracht van het bedrijfsleven. De over-heid laat het initiatief op dit terrein echter meer en meer aan het bedrijfsleven over. Aanleiding voor initiatiefnemers Provincie Zuid-Holland, LTO Groeiservice, Syntens en WLTO om AKN Zuid-Holland op te richten. Dit nieuwe kennisnetwerk gaat innovaties stimuleren, ondersteu-ning bieden bij de totstandkoming van innovaties en de samenwerking tussen kennisvragers en -aanbieders organiseren.

Om de samenwerking met Zuid-Hollandse kennisaanbieders te bevorderen werkt AKN Zuid-Holland met een participantenraad, bestaande uit diverse kennisinstellingen. Dit zijn adviesor-ganisaties, onderwijsinstellingen en onderzoeksinstanties.

Het AKN richt zich op vernieuwing in alle agrarische sectoren op alle mogelijke gebieden. Van innovaties op het gebied van producten, markten, technologie, ecologie en logistiek tot maat-schappelijke innovaties. Daarbij kan gedacht worden aan een machinale bollenplanter of een schoon- en verpakmachine voor spruiten. Maar ook aan een landwinkelconcept voor boerde-rijverkoop of een directmarktkanaal voor bloemzaad, voor verkoop direct aan de consument.

Heeft u innovatieve ideeën of wilt u meer informatie, bel (070) 414 18 46.

Agrarisch Kennis Netwerk Zuid-Holland
Bezoekadres: Veraartlaan 6, Rijswijk
Postadres: Postbus 108, 2280 AC Rijswijk
Tel: (070) 414 18 46
Fax: (070) 414 18 05

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Hans van den Ende, tel. (070) 4141846 of Erik Pekkeriet, tel. (070) 4141874

Bijlagen: uitnodiging en programma startsymposium Innovatie: van hobby tot noodzaak.

Bijlage 1) uitnodiging:

Startsymposium Agrarisch Kennis Netwerk Zuid-Holland

INNOVATIE: VAN HOBBY TOT NOODZAAK
De kansen van innovatie en samenwerking in de land- en tuinbouw

Dinsdag 19 oktober 1999
Conferentiecentrum Dekker, Zoetermeer

Rijswijk, 10 september 1999

Geachte ......,

Een goed idee is goud waard voor een ondernemer. Helaas komen veel innovatieve ideeën om het rendement van bedrijven te verbeteren door gebrek aan tijd, geld of kennis, nooit tot ontwikkeling. Wanneer u de juiste wegen kent, wordt innoveren echter een stuk eenvoudiger.

Wellicht heeft ook u innovatieve ideeën en worstelt u met de volgende vragen:
q Is mijn idee haalbaar?
q Hoe kom ik in contact met de juiste partijen? q Is financiële ondersteuning mogelijk?
q Hoe loop ik zo min mogelijk risico?
q Kan ik mijn idee beschermen?

Tijdens het symposium gaan sprekers in op het belang van innovatie en samenwerking voor de continuïteit van uw bedrijf. Daarbij krijgt u een indruk van de uiteenlopende mogelijkheden op het gebied van innovatie.

Voor meer informatie verwijs ik u naar bijgevoegd programma. Reserveren kan telefonisch (010 - 207 33 70), per fax (010 - 455 07 55) of door middel van bijgaand antwoordformulier.

Graag begroet ik u 19 oktober in Zoetermeer.

Met vriendelijke groet, namens het bestuur van AKN Zuid-Holland,

G.H.J. Titulaer
directeur WLTO

Bijlage 2) Programma Startsymposium AKN Zuid Holland:

INNOVATIE: VAN HOBBY TOT NOODZAAK
De kansen van innovatie en samenwerking in de land- en tuinbouw

Dinsdag 19 oktober 1999
Conferentiecentrum Dekker, Zoetermeer

---------------------------------------------------------------------

13.30 uur: Ontvangst met koffie en thee, uitreiking van de documentatie engelegenheid tot het bezoeken van de posterpresentaties

14.00 uur: Opening en welkom door dhr. E. Gianotten, directeur Directie Economie en Vervoer Provincie Zuid Holland

14.10 uur: Toelichting op het programma door de voorzitter van het symposium, dhr. J.W.A. Arnold, directeur Syntens Den Haag, bestuurslid AKN Zuid-Holland.
Syntens is een innovatienetwerk voor ondernemers

14.15 uur: Het belang van innovatie voor de agrarische sector door een vertegenwoordiger van Rabobank Nederland

14.30 uur: De ontwikkeling van de melkrobot als praktijkvoorbeeld van technologische innovatie door dhr. R.J. Nugteren, Productmanager Prolion
Prolion ontwikkelt automatiseringssystemen voor de agri-food industrie

14.50 uur: Presentaties van technologische innovaties in de land- en tuinbouw

15.00 uur: Pauze en gelegenheid tot het bezoeken van de posterpresentaties

15.35 uur: "Den Haneker"
Een praktijkvoorbeeld van innovatie op het gebied van agrarisch natuurbeheer, agrotoerisme en educatie door dhr. F. Kool, Biologisch melkveehouder en actief deelnemer binnen het project "Den Haneker"

15.55 uur: Presentaties van innovaties in de land- en tuinbouw

16.05 uur: De noodzaak en voordelen van samenwerking en de rol van AKN daarin door dhr. G.H.J. Titulaer, voorzitter AKN Zuid Holland, directeur WLTO

16.25 uur: Gelegenheid tot het stellen van vragen

16.55 uur: Afsluiting door de dagvoorzitter

17.00 uur: Borrel en gelegenheid tot het bezoeken van de posterpresentaties

29-09-1999

Deel: ' Nieuw kennisnetwerk helpt ondernemers bij innovaties '
Lees ook