FAVV-Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (België)


Persbericht van : 21 / 03 / 2003

Nieuw koninklijk besluit « Rundertuberculose »

Rundertuberculose, die wordt veroorzaakt door Mycobacterium bovis, is een welbekende zoönose die overal ter wereld voorkomt. Een zoönose is een ziekte die overgedragen kan worden op de mens, onder andere via besmette eetwaren of door het contact met de dieren. De invoering van pasteurisatie maakte het in een groot aantal landen mogelijk de risicos voor de volksgezondheid in te perken. De OIE (Internationaal bureau voor besmettelijke veeziekten) deelt rundertuberculose in bij de ziekten van lijst B omwille van de ernstige problemen die deze ziekte op sociaal-economisch vlak en ten aanzien van de volksgezondheid veroorzaakt in de getroffen landen en omwille van de invloed ervan op de internationale handel in dieren en dierlijke producten. De ziekte wordt vooral van dieren op mensen overgedragen door het nuttigen van niet-gepasteuriseerde melk (ontwikkelingslanden) en door rechtstreeks contact met besmette dieren (industrielanden).

Gezondheidstoestand in België in 2002

De Belgische rundveestapel telt ongeveer 2,8 miljoen dieren die verspreid zijn over 47.500 beslagen. Op 1 april 2002 telde ons land 16.399 melkveebedrijven. In de loop van 2002 werd bij 10 runderbeslagen rundertuberculose vastgesteld. De bestrijding van tuberculose bestaat uit tuberculinatie bij aankoop (± 450.000 gecontroleerde runderen), systematisch postmortaal onderzoek in het slachthuis door het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (± 900.000 gecontroleerde runderen), onderzoek na autopsie in de laboratoria voor diergeneeskundige diagnose en controles middels intracutane tuberculinatie op dieren afkomstig uit beslagen die vanuit besmette bedrijven besmet kunnen zijn geraakt.

Nieuw wetgevend instrument

De bestrijding van rundertuberculose heeft reeds een hele geschiedenis doorgemaakt. Het nieuwe koninklijk besluit van 17 oktober 2002 betreffende de bestrijding van rundertuberculose (Belgisch Staatsblad van 14 maart 2003) vindt zijn rechtvaardiging met name in de omzetting van de recente wijzigingen van Europese richtlijn 64/432/EEG, het opduiken van atypische mycobacteriën en het streven naar het onder controle krijgen van deze zoönose. Het koninklijk besluit van 17 oktober 2002 betreffende de bestrijding van rundertuberculose biedt de beste garanties voor een controle van zowel de dierengezondheid als de volksgezondheid.

Vooruitzichten

In België blijft de incidentie van rundertuberculose op een laag peil. Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen diende een dossier in opdat België als officieel vrij van rundertuberculose zou worden erkend door de Europese Commissie. Het nieuwe koninklijk besluit is een wetgevend instrument dat het mogelijk zal maken rundertuberculose in België beter onder controle te krijgen.

Een meer uitgebreide versie van deze mededeling is te raadplegen op de website van het Voedselagentschap www.favv.be evenals de tekst van het KB.

Deel: ' Nieuw koninklijk besluit 'Rundertuberculose' '
Lees ook