NGN

Nieuw licentiebeleid Microsoft reden voor klacht NGN bij NMa

Persbericht

Nieuw Licentiebeleid Microsoft reden voor klacht van NGN bij NMa

Tiel, 1 oktober 2001 De Netwerk Gebruikersgroep Nederland dient een klacht in bij de Nederlandse mededingingsautoriteit naar aanleiding van het wijzigen van het licentiebeleid van Microsoft, welke vandaag ingaan. Deze wijziging leidt voor veel bedrijven tot exorbitante prijsverhogingen.

Vandaag wordt de nieuwe licentiestructuur (versie 6.0) van de volumecontracten van Microsoft actief, reden voor aanhoudend protest van de Netwerk Gebruikersgroep Nederland (NGN).

De prijsverhoging die in de nieuwe licentie-structuur van Microsoft als houder van een economische machtspositie ligt besloten, is voor de NGN reden om een klacht in te dienen bij de NMa, de Nederlandse Mededingingsautoriteit. De NGN zal NMa verzoeken te onderzoeken of de wijzigingen van het licentiebeleid misbruik van Microsofts machtspositie oplevert.
De NGN ziet zich gesterkt in haar protesten door de aanzwellende kritieken op Microsoft door de (groot)gebruikersverenigingen TIF, Elite, Imis en Socitm en onderzoeksbureaus als de Gartner Group en talloze anderen (zie www.vincente.nl)

De NGN is van mening blijvend te moeten protesteren, omdat Microsoft ondanks de wereldwijde protesten weigert de nieuwe structuur aan te passen en simpel blijft volhouden dat zij de veranderingen doorvoert in belang van haar klanten. Gebruikersvereniging TIF heeft de kwestie bij de Britse overheid aanhangig gemaakt.

De NGN heeft haar Office Licentie Calculator, het spreadsheetmodel waarmee de financiële consequenties van de nieuwe licentiestructuur voor Microsoft Office per bedrijf kunnen worden berekend, naar aanleiding van talloze internationale verzoeken in een Engelstalige versie uitgebracht. Zie www.ngn.nl

Redenen voor protest
Op vele fronten pakt de nieuwe regeling van Microsoft negatief uit voor haar klanten:

- Organisaties worden gedwongen om onderhoudscontracten aan te schaffen voor 29% of 25% van de licentieprijs per jaar, met als enige alternatief het aanschaffen van software licenties voor de volledige licentieprijs (de mogelijkheid om een update aan te schaffen is in het bedrijfsleven komen te vervallen),

- Als introductieaanbieding heeft Microsoft een overgangsregeling in het leven geroepen; de zogenoemde Upgrade Advantage, waardoor bedrijven gedwongen worden om vóór 28 februari 2002 Microsoft Office XP aan te schaffen, waarmee minimaal fl. 500,- per desktop is gemoeid, ook al zijn deze organisaties niet van plan om deze update in 2002 en 2003 te installeren; op straffe van het aanschaffen van een nieuw pakket tegen de volle 100% van de licentiekosten van Office.
- Voor de zogenoemde BackOffice-producten zoals Exchange, SQL Server, IIS, SMS, et cetera, en de zogenoemde Client Access Licences gelden nog slechtere regelingen.

- In alle gevallen geldt, dat het geld voor 28 februari naar Microsoft moet worden overgemaakt. Veel NGN-leden zijn in grote problemen gekomen, doordat zij nu deze onvoorziene investering in hun begroting moeten opnemen.

- In deze periode zien bedrijven zich ook nog eens geconfronteerd met het verdwijnen van een meer redelijk geprijsde versie van Windows. Doordat de consumentenversie van Windows (95, 98, Me), die momenteel nog door 66% van alle gebruikers in het bedrijfsleven wordt gebruikt (bron: Heliview 2001) nu door Windows XP wordt vervangen, moeten bedrijven voortaan twee maal zo veel betalen voor een licentie. Het is niet mogelijk om Windows XP Home Edition in volumecontracten te kopen.

NGN vraagt om aanpassing regeling
De NGN is van mening dat het aanschaffen van software samen met een onderhoudscontract (als service) op zich een normale marktontwikkeling is, maar de door Microsoft gestelde voorwaarden, tijdschemas en de prijs van 29% voor desktops, maakt dat de gevolgen voor veel ondernemingen te verstrekkend zijn. De NGN schaart zich daarom achter de onder meer door Gartner voorgestelde veranderingen in de licentie-regeling:

- Handhaaf naast onderhoudscontracten het systeem van upgrades. Dit is een gebruik dat is ontstaan door 20 jaar zakendoen,waarmee nu gebroken wordt doordat Microsoft op 10 mei aankondigde dat dit systeem per 1 oktober opgegeven wordt.

- De overgangsregeling om over te schakelen naar een onderhoudscontract, moet worden verlengd tot 31 december 2002
- Als basis versie moet de Windows XP Home Edition tegen het prijsniveau van een Windows 98 via de volume-contracten kunnen worden aangeschaft en in het netwerk kunnen worden geïntegreerd.
- Verlaag de prijs van Software Assurance van de huidige jaarlijkse 25% van een licentie voor server-producten en 29% van een licentie voor desktop-producten tot 20%.

The Infrastructure Forum (TIF), een groep die 98 Britse bedrijven vertegenwoordigt, komt tot soortgelijke conclusies. Uit een intern onderzoek blijkt dat haar leden aangeven fors meer te moeten gaan betalen. Chief Executive van TIF, David Roberts zei; Investigations during August and September now show we are facing an average 94% INCREASE in licensing costs across the membership. This will affect all organisations.

Vincent Everts, voorzitter van de NGN zegt: onze leden zijn woedend. Bedrijven moeten veel meer betalen per jaar, worden economisch gedwongen door de monopoliepositie op de desktop om mee te doen en te investeren wanneer Microsoft het bepaalt ook al willen ze dit niet. Dat zet veel kwaad bloed.

De NGN gaat, na uitgebreid met Microsoft in de afgelopen 4 maanden hierover gesproken te hebben, deze maand in samenwerking met andere organisaties een klacht indienen bij de Nederlandse mededingingsautoriteit. www.nma-org.nl

Achtergrondinformatie
Per 1 oktober verandert de licentieregeling van Microsoft. Iedereen die een contract heeft met Microsoft, of deze zal afsluiten (contracten zijn af te sluiten vanaf 5 werkplekken) krijgt daarmee te maken. In essentie schakelt Microsoft per 1 oktober over van een model van 'het verkopen van upgrades' naar een abonnementsmodel, waarbij tegen een vast bedrag per jaar altijd over de laatste versie van de software kan worden beschikt. De zogenoemde 'Upgrade', het kopen van een nieuwe versie tegen een gereduceerd tarief omdat je al over een licentie beschikt, zal daarmee komen te vervallen. De NGN heeft berekend dat de nieuwe regeling in de meeste gevallen duurder zal uitvallen dan de oude situatie. De prijs van het gebruik van software zal in de nieuwe situatie structureel rond de 25-30% van de nieuwprijs per jaar bedragen, vergeleken met 15%-20% nu, indien een upgrade iedere 4 jaar wordt doorgevoerd.

De NGN heeft al twee keer eerder geprotesteerd; de eerste keer na het bekend worden van de nieuwe regeling, op 23 mei met een open brief aan de directie van Microsoft Benelux, de tweede keer na een kleine aanpassing van de regeling door Microsoft, met een persbericht op 21 augustus.
Hierin werd melding gemaakt van MS-Office License Calculator, die in opdracht van de NGN is ontwikkeld. Met dit spreadsheetmodel is het mogelijk om in 4 stappen een schatting te maken van gerealiseerde en te verwachten kosten van upgrades van Microsoft Office. Dit model geeft een indicatie van de verschillende mogelijkheden. De Calculator is op de NGN- website te downloaden. https://www.ngn.nl.

Over de Netwerk Gebruikersgroep Nederland
De Netwerk Gebruikersgroep Nederland (www.ngn.nl ) brengt sinds 1989 IT- en netwerkprofessionals met elkaar in contact en vormt een onafhankelijk platform waar de leden kennis kunnen opdoen en ervaringen met elkaar kunnen uitwisselen. De NGN heeft zich hierdoor ontwikkeld tot een autoriteit op netwerkgebied. De NGN heeft ca. 4.000 leden die tesamen 750.000 PCs beheren en c.a. 25.000 servers. 75% van de top 100 bedrijven van Nederland zijn lid en de NGN is één van de grootste professionele en onafhankelijke netwerkverenigingen ter wereld.

Deel: ' Nieuw licentiebeleid Microsoft reden voor klacht NGN bij NMa '
Lees ook