GAMMA HOLDING N.V.

Nieuw lid RvB Gamma Holding

Gamma Holding N.V.
Postbus 80
5700 AB Helmond
Tel. 0492 570933
Fax 0492 529445
E-mail: secretariaat@gammaholding.nl
Internet: www.gammaholding.nl

PERSBERICHT

NIEUW LID RAAD VAN BESTUUR GAMMA HOLDING

De heer drs. J.F. van der Elst zal eind 2000, na een dienstverband van ruim 34 jaar, wegens
pensionering afscheid nemen als lid van de Raad van Bestuur van Gamma Holding N.V.
In verband hiermee zal per 1 mei a.s. de heer drs. M. Veninga in dienst treden van de vennoot-schap.
De Raad van Commissarissen heeft het voornemen de heer Veninga na de Algemene
Vergadering van Aandeelhouders van 4 mei a.s. te benoemen tot lid van de Raad van Bestuur.

De heer Veninga (49) is momenteel lid van de directie van Koninklijke Sphinx Gustavsberg te
Maastricht. Hij is in diverse functies werkzaam geweest bij Koninklijke KNP BT en Philips.

Raad van Bestuur Gamma Holding N.V.
Helmond, 23 december 1999

Informatie voor de redactie:

Gamma Holding, gevestigd te Helmond, is actief op het gebied van technisch textiel, hoog-
waardige exotische stoffen en interieurproducten. Het concern heeft een netto omzet van ca.
e 1 miljard; het aantal werknemers bedraagt ca. 9.500. Gamma Holding is genoteerd aan de AEX.

De bij het persbericht behorende foto kan worden gedownload vanaf internet als JPG-bestand
(300 dpi). Website www.gammaholding.nl

Deel: ' Nieuw lid raad van bestuur Gamma Holding '
Lees ook