KNMG Nieuws


Nieuw logo, nieuwe huisstijl, nieuw elan KNMG

KNMG-nieuwsbericht van 19/01/1999.

De KNMG gaat 21-ste eeuw in met een nieuwe huisstijl. Tijdens de nieuwjaarsreceptie, op 6 januari jl. is de nieuwe huisstijl van de KNMG gepresenteerd. De belangrijkste wijziging is dat het oude logo, gebaseerd op het oog van Horus, de god van de geneeskunde uit het oude Egypte, ingeruild is voor een nieuw symbool, namelijk de esculaap.

De esculaap wordt algemeen gezien als het symbool voor de geneeskunde. Stamde het oog van Horus uit de Egyptische mythologie, de esculaap is van een later datum en is afkomstig uit de Griekse mythologie. De verwachting is dat met het nieuwe symbool ook de herkenbaarheid van de KNMG als artsenorganisatie verder zal vergroten. De essentie van het nieuwe logo en de nieuwe huisstijl is dat het de vernieuwing binnen de KNMG weergeeft. Dit jaar bestaat de KNMG 150 jaar. Hoewel dit voor velen een gelegenheid kan zijn om op het verleden terug te zien, grijpt de KNMG deze gebeurtenis juist aan om vooruit te blikken. Hoe ziet de geneeskunde er in de 21ste eeuw er uit, wat zijn de veranderingen en wat zal de positie van de arts zijn.

Ook voor de KNMG staat de tijd niet stil. Een belangrijke wijziging voor de KNMG is de federatiestructuur. Vanaf 1 januari 1999 wordt de KNMG gevormd door vier federatiepartners en kent de KNMG nog slechts een zeer beperkte groep individuele leden. Maar ook het bureau van de KNMG is veranderd om beter en sneller in te kunnen spelen op de wensen die er onder artsen leven en zo de dienstverlening te optimaliseren. De KNMG kent nu drie hoofdtaken, namelijk die van belangenvereniging voor artsen (KNMG Artsenfederatie), het uitoefenen van een aantal publiekrechtelijke taken, zoals het bewaken van de kwaliteit van artsen en hun opleiding (KNMG Opleiding en Registratie) en het bieden van faciliterende ondersteuning aan artsenorganisaties (KNMG Domus Medica).

Ook dit laatste zal zeer nadrukkelijk in de nieuwe huisstijl worden verwerkt. Enerzijds wil de KNMG met de nieuwe huisstijl; kracht en vernieuwing uitstralen, anderezijds houdt de KNMG vast aan een aantal vaste waarden, zoals de esculaap. Overigens zal het nog wel enige tijd duren, voordat de huisstijl voor de gehele KNMG is doorgevoerd. Ook Artsennet zal op termijn in een nieuw jasje gestoken worden.

Ga naar : KNMG Nieuws
Vorige artikel: KNMG heeft ernstige bedenkingen bij Robin Hood-scenario

© copyright KNMG 1999 home . index . email/adres . Artsennet

Deel: ' Nieuw logo, nieuwe huisstijl, nieuw elan KNMG '
Lees ook