Ingezonden persbericht


Persbericht
nr: 20
woensdag 26 februari 2003

Nieuw masterprogramma research voor audiovisuele media aan UvA

In september 2003 start de Universiteit van Amsterdam een masterprogramma op het terrein van journalistieke research voor audiovisuele media. Een dergelijke opleiding is uniek in Nederland.

Het masterprogramma Research en redactie voor audiovisuele media bereidt studenten voor op het verrichten van onderzoek voor actualiteiten- en nieuwsprogramma s, documentaires, multimedia e.d. In de televisiewereld is research een onderbelicht specialisme. Men heeft researchers nodig die interessante kennis en beelden opsporen en er aansprekende vormen voor verzinnen. De redacties van het NOS-Journaal, Nova, Reporter, Netwerk, Andere Tijden, Zembla en Teleac-NOT hebben hun medewerking aan de opleiding toegezegd. Hun medewerking bestaat onder meer uit het bieden van stageplaatsen of het inschakelen van studenten bij research voor televisieprogramma's.

Het masterprogramma Research en redactie voor audiovisuele media is een variant binnen de masteropleiding Journalistiek en media. Het nieuwe programma is ontwikkeld door prof. dr. Frank van Vree, hoogleraar Journalistiek en cultuur en drs. Theo van Stegeren, programmamanager en voormalig directeur van Forum voor Communicatie en Journalistiek in Utrecht. Het is een duaal onderwijsprogramma, waarbij studenten gelijktijdig leren en werken. Studenten krijgen les in de opsporing en toepassing van beeldmateriaal en in het vinden van personen, documenten, foto s, kaarten en grafisch materiaal. Daarnaast verdiepen ze zich in de werking van de media.

Het voltijdsprogramma begint in september 2003 en duurt zestien maanden, inclusief stage. Ze is toegankelijk voor studenten met een bachelordiploma of drie jaar academische studie, variërend van economie en medicijnen tot filosofie en filmwetenschap. Maximaal twaalf studenten kunnen aan het programma deelnemen. Er wordt een strenge selectieprocedure gehanteerd, waarin kennis, vaardigheden en ervaring aan een profiel getoetst worden. Meer informatie: www.hum.uva.nl/masterjournalistiekenmedia.

Deel: ' Nieuw masterprogramma research voor audiovisuele media aan UvA '


Lees ook