Gemeente Delfzijl


VOORSTEL

19-01-1999

Nieuw materieel voor de brandweer van Delfzijl

De gemeenten Appingedam en Delfzijl schaffen gezamenlijk een nieuwe tankautospuit aan.

Het huidige voertuig is in 1984 aangeschaft en moet vervangen worden gezien omdat het technisch slecht is en de eisen die de regionale brandweer stelt aan blusvoertuigen zijn opgeschroefd. Het nieuwe voertuig wordt als eerste uitrukvoertuig ingezet.

De kosten zijn 405 duizend gulden en worden verdeeld. De verdeling is gebaseerd op het aantal inwoners in beide gemeenten. De gemeente Appingedam neemt 1/3 van de kosten voor haar rekening de gemeente delfzijl 2/3 deel. Voor de gemeente Delfzijl betekent dit een bedrag van 270 duizend gulden.

In de raadsvergadering van 25-02-1999 zal de gemeenteraad van Delfzijl voorgesteld worden het benodigde krediet beschikbaar te stellen.Deel: ' Nieuw materieel voor de brandweer van Delfzijl - 936 '
Lees ook