PRICEWATERHOUSECOOPERS

Nieuw MBA-opleidingsprogramma voor fiscalisten.

DIT IS EEN GEZAMENLIJK PERSBERICHT VAN

UNIVERSITEIT NYENRODE EN PRICEWATERHOUSECOOPERS N.V.

UNIVERSITEIT NYENRODE EN PRICEWATERHOUSECOOPERS STARTEN GEZAMENLIJKE

OPLEIDING VOOR FISCALISTEN

Vandaag hebben de president van de Universiteit Nyenrode, mevrouw drs. N. Kroes en de voorzitter van de Raad van Bestuur van PricewaterhouseCoopers N.V., de heer mr. W.L.J. Bröcker namens beide organisaties een overeenkomst getekend om een gezamenlijk opleidingsprogramma voor fiscalisten op te zetten dat gericht is op het behalen van de MBA-titel. Het programma gaat vanaf 1 januari 2000 van start en zal een jaarlijkse instroom kennen van ongeveer 120 deelnemers.

In aanvulling op de uitgebreide interne opleiding voor de fiscale professionals van PricewaterhouseCoopers Tax and Legal Services (TLS), voor een belangrijk deel ondergebracht in de PwC Tax Business School, wordt een MBA-traject opgezet dat gericht is op het behalen van de MBA-titel voor de PwC-fiscalisten. Daarnaast is het nadrukkelijk de bedoeling deze opleiding in de toekomst ook open te stellen voor academici die geen fiscale opleiding hebben gevolgd, waardoor ook zij het vak van belastingconsultant kunnen gaan uitoefenen.

Gert van Veen, voorzitter van PricewaterhouseCoopers Tax and Legal Services: "In de volgende eeuw zullen aan de belastingadviseur andere eisen worden gesteld. Met deze MBA-opleiding spelen wij daarop in. De samenwerking met de Universiteit Nyenrode heeft als belangrijk voordeel dat onze fiscalisten in aanvulling op het interne opleidingsprogramma dat zij al moeten volgen, een MBA-graad kunnen gaan behalen. Deze samenwerking past dan ook uitstekend bij ons streven om Employer of Choice te zijn. Daarnaast verwachten wij dat het voor niet fiscaal geschoolde academici aantrekkelijk wordt om een carrière als fiscalist te beginnen."

Hans Palm, Dean van de Universiteit Nyenrode: "Steeds meer bedrijven, zoals PricewaterhouseCoopers, zien de voordelen in van duurzame samenwerking met de universiteit, zowel op het vlak van opleiding als onderzoek. Om aan de toenemende vraag te voldoen werkt Nyenrode momenteel aan verdere versterking van haar faculteit. De nieuwbouw waarmee inmiddels een aanvang is gemaakt, zal binnen een jaar leiden tot verdrievoudiging van Nyenrode's capaciteit.

Deel: ' Nieuw MBA-opleidingsprogramma voor fiscalisten '
Lees ook