Rijks Universiteit Groningen


Nieuw model voor behandeling psychische problemen door huisarts


Datum en tijd woensdag 17 februari 1999, 16.00 uur
Promovenda B.G. Tiemens

Proefschrift Management of mental health problems in primary care. The doctor, the patient, and the medical model
Promotores prof.dr. J. Ormel
prof.dr. W. van den Brink

Faculteit medische wetenschappen

Plaats Aula Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Mevrouw Tiemens (Leeuwarden, 1963) studeerde andragologie in Groningen. Zij verrichtte haar promotieonderzoek bij de afdeling Sociale psychiatrie van de disciplinegroep Psychiatrie van de RUG. Het onderzoek werd gefinancierd door Delagrange Laboratories and Sythelabo Pharmacie in Frankrijk, SGO, NWO en het Nationaal Fonds Geestelijke Volksgezondheid. Sinds 1 januari werkt Tiemens bij het Trimbos-instituut in Utrecht.

Persbericht volgt.

Nadere informatie: Dienst Interne en Externe Betrekkingen, tel. (050)363 54 46

Deel: ' Nieuw model behandeling psychische problemen door huisarts '
Lees ook