Nieuw nummer van milieutijdschrift De Wijde Blik verschenen

Datum: 13 februari 1999

In het zojuist verschenen nummer staan artikelen over:

· Toeristisch Actieplan Gooi en Vechtstreek

· Gebiedsstudie Oostflank

· Wandelen en fietsen in de Vechtstreek

· Werken aan water

· De milieu-indicator Escherichia coli

Het Schoolvoorbeeld - de in elk nummer van De Wijde Blik opgenomen lesbrief - gaat deze keer over recreatie.

In de rubriek Blikopeners deze keer korte berichten over:

· Schaamlap voor de REGEV

· Limiten

Losse nummers kosten ƒ 5,-. Inlichting over De Wijde Blik zijn te krijgen bij Stichting Milieutijdschrift, Hoge Larenseweg 258, 1222 RM Hilversum, 035-6850945, De.Wijde.Blik@direct.A2000.nl.

Een samenvatting van de artikelen.

Toeristisch Actieplan Gooi en Vechtstreek

In economisch opzicht wordt de sector recreatie en toerisme steeds belangrijker. Meer en meer dringt dit besef door bij allerlei partijen, vooral bij ondernemers en ambtenaren. Deze ontwikkeling wordt echter door anderen met argusogen gevolgd. Mensen die bang zijn dat natuurgebieden onder de voet worden gelopen. Of vrezen dat hun woongenot zal dalen omdat hordes toeristen door hun ramen gluren. Voorbeelden zijn duidelijk herkenbaar in het Gooi en de Vechtstreek.

Gebiedsstudie Oostflank

In oktober 1998 is het rapport van het onderzoek Gebiedsstudie Oostflank (het gebied tussen Almere, Amersfoort, Utrecht en Amsterdam) gereedgekomen. Belangrijkste conclusie uit het onderzoek is dat de grootste stedelijke ontwikkeling moet plaatsvinden aan de oostzijde van Almere en ten noorden van Amersfoort. Voor Gooi en Vechtstreek is vooral belangrijk dat woningzoekenden in Flevoland terecht kunnen. Wel zal het verbeteren van de bereikbaarheid in de Oostflank consequenties hebben voor het Gooi. Er is bijvoorbeeld sprake van een openbaarvervoerhalte in Hilversum-Oost. Relevant commentaar op het rapport wordt momenteel verwerkt. Daarna wordt het eindrapport aangeboden aan de minister.

Wandelen en fietsen in de Vechtstreek

Gelegen tussen Amsterdam en het Gooi is de dunbevolkte Vechtstreek een ideale plek voor de stedeling om tot rust te komen. Lopend of op de fiets is het niet eenvoudig om in het gebied te komen en wie er eenmaal is, merkt dat op veel plekken doorgaande routes ontbreken. De provincie Noord-Holland en Nemo hebben plannen gemaakt om dat te verbeteren.

Werken aan water

"Interactieve planvorming" is populair tegenwoordig. Een mooie term, maar weet u wat het is? Met interactief plannen is ook het projectteam van het Waterbeheersplan van het hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV) bezig. Op dit moment wordt er hard gewerkt aan een nieuw Waterbeheersplan 2000-2004 voor Amstel, Gooi en Vecht. In dit plan worden de lijnen ten aanzien van strategie, taakopvatting, prioriteiten en uitvoering voor de komende jaren vastgelegd. Het beleidsdocument geeft een overzicht van alle activiteiten die het hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht vervult in onze omgeving. Over dit waterbeheersplan, en met name over de plaats van dit plan binnen het totale beleid van het waterschap, gaat dit artikel.

Organisatie: Stichting Milieutijdschrift

adres: Hoge Larenseweg 258

woonplaats: Hilversum

Telefoon: 035-6850945

Deel: ' Nieuw nummer milieutijdschrift De Wijde Blik '


Lees ook