Erasmus Universiteit Rotterdam

15 december 1999

Institute for Housing and Urban Development Studies in nieuw onderkomen bij de Erasmus Universiteit

Het Institute for Housing and Urban Development Studies (IHS) verhuist vlak voor de jaarwisseling naar het complex Woudestein van de Erasmus Universiteit. Al veertig jaar verzorgt IHS trainingen, levert consultancy diensten en verricht onderzoek op het gebied van huisvesting, stedelijk management en milieubeheer. Zij richt zich met haar diensten voornamelijk op landen in Azië, Afrika, Latijns-Amerika, en Centraal en Oost Europa. Sinds 1992 is er een samenwerkingsverband met de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Het Institute for Housing and Urban Development Studies verzorgt in samenwerking met de Erasmus Universiteit Rotterdam sinds 1992 het Master programma "Urban Management". Op 1 september jl. is het vijfde Master programma van start gegaan. Het programma richt zich op kandidaten uit Azië, Afrika, Zuid-Amerika, Centraal en Oost Europa met een academische achtergrond die werkzaam zijn in een grote stad met een opkomende economie.

Binnen de Erasmus Universiteit bestaat reeds enige jaren een leerstoel gericht op economische ontwikkeling van steden in Europa en de Verenigde Staten. De economische ontwikkeling van steden in ontwikkelingslanden draagt echter een zeer specifiek karakter hetgeen een afzonderlijke leerstoel noodzakelijk maakte.

Per 1 oktober 1999 is dr. Meine Pieter van Dijk door het IHS benoemd tot bijzonder hoogleraar in "Stedelijk management in opkomende economieën, in het bijzonder de economische en financiële aspecten" aan de Economische Faculteit.

Deze leerstoel richt zich vooral op onderwijs en onderzoek met betrekking tot:

Het ontwikkelen, implementeren en evalueren van economisch beleid met betrekking tot stedelijke ontwikkeling in opkomende economieën;

Het bevorderen van stedelijk economische ontwikkeling door stimulering van de particuliere sector en het aantrekken van particulier kapitaal;

Analyse van werkgelegenheidsvraagstukken, met name in kleinere bedrijven, of in de zogenaamde stedelijke informele sector;

Stedelijk management als integrale benadering van de genoemde economische deelproblemen in een stedelijke context.

Een belangrijke overweging om deze leerstoel in te stellen ligt in het onderwijs. Een tweede overweging betreft een groeiende interesse onder studenten om op dit vakgebied te promoveren. Bovendien bestaat de wens onderzoek op dit gebied zowel kwantitatief als kwalitatief te stimuleren.

Het IHS, opgericht onder de naam Bouwcentrum International Education, heeft sinds haar ontstaan in 1958 al zon 4000 mensen uit 120 landen getraind. Met hen worden relaties onderhouden door het wereldwijd oprichten en in stand houden van verenigingen van oud-cursisten, de IHS alumni associations.

Deel: ' Nieuw onderkomen Institute for Housing and Urban Development '
Lees ook